12 kwietnia 2024

Konstanty Radziwiłł przedstawił plan działań

Na wczorajszej konferencji prasowej minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił plany najważniejszych zmian, które będą wprowadzane, aby poprawić sytuację w służbie zdrowia. Omówił zarówno działania, które już się rozpoczęły, jak i te, które będą podjęte wkrótce.

IMG_0070-001 IMG_0038-001

Foto: Marta Jakubiak

Minister podkreślił, że sytuacja, którą zastał, obejmując resort zdrowia, nie pozwala od razu skupić się wyłącznie na działaniach strategicznych i przyszłościowych. Jako sprawy wymagające pilnych działań wymienił informatyzację służby zdrowia, tworzenie map potrzeb zdrowotnych oraz kwestie związane z podwyżkami dla pielęgniarek.

Zapowiedział realizację planów w porozumieniu z organizacjami pacjentów. – Chciałabym, żeby przynajmniej to, co można – a w szczególności to, co jest strategią – było realizowane w dialogu społecznym – powiedział. Dodał, że liczy na zaangażowanie środowiska dziennikarskiego w działania promujące zdrowie i profilaktykę zdrowotną „w ramach społecznej odpowiedzialności mediów”.

IMG_0130-001 IMG_0173-001

Priorytety resortu zdrowia

Minister Konstanty Radziwiłł przedstawił i omówił również kierunki działań resortu. Wśród priorytetów znalazły się:

  • bezpłatne leki dla osób od 75. roku życia – prace nad projektem są zaawansowane;
  • aneksowanie umów – umowy z NFZ zostaną przedłużone maksymalnie do 30 czerwca 2017 r.;
  • odwrócenie komercjalizacji – ustawa o działalności leczniczej zostanie znowelizowana;
  • przywrócenie stażu podyplomowego lekarzy i zwiększenie liczby miejsc na studiach w języku polskim;
  • zdrowie publiczne – m.in. profilaktyka zdrowotna, promocja zdrowia, Narodowy Program Zdrowia, dyrektywa tytoniowa;
  • pakiet onkologiczny – m.in. ograniczenie biurokracji (karta DILO), planowane zniesienie limitów w leczeniu onkologicznym.

IMG_9991-001 IMG_0223-001

Działania długofalowe

Wśród najważniejszych działań długofalowych, które zapewnią pozytywną ewolucję w służbie zdrowia, minister wymienił:

  • finansowanie budżetowe i likwidacja NFZ – obecnie trwają prace analityczne, zaplanowano konsultacje z ekspertami;
  • wzmocnienie pozycji lekarza rodzinnego – w planach jest przygotowanie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej;
  • reformę ratownictwa medycznego – m.in. stworzenie zintegrowanego, publicznego systemu powiadamiania ratunkowego;
  • zmiany w obszarze badań klinicznych – w drodze ustawy.

Do pobrania: