17 lipca 2024

Kopcińska: Leczenie finansujmy z budżetu

Ostatnie wybory wyłoniły członków IX kadencji Senatu i VIII kadencji Sejmu. Wśród posłów i senatorów znaleźli się również lekarze. Jaką mają wizję ochrony zdrowia? Na nasze pytania odpowiada Joanna Kopcińska (KP PiS), posłanka, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia.

1. Jak finansować leczenie chorych – z budżetu państwa czy, tak jak jest obecnie, ze składki zdrowotnej?

Budżetowo, musimy zapewnić dostęp do świadczeń wszystkim Polakom, bo to gwarantuje im Konstytucja w art. 68.

2. Czy NFZ powinien zostać zlikwidowany? Jeśli tak – co w zamian?

NFZ powinien zostać zlikwidowany. W zakresie jego działań kompetencje powinny zostać rozdzielone pomiędzy Ministra Zdrowia, wojewodów i inne instytucje, które już dziś działają w systemie ochrony zdrowia.

3. Co będzie chciała Pani zrobić, aby zwiększyć liczbę lekarzy?

Najlepszym sposobem jest zwiększenie liczby miejsc na studiach lekarskich. Oprócz tego trzeba działać, żeby lekarze nie wyjeżdżali z Polski.

4. Ile powinno wynosić minimalne wynagrodzenie brutto lekarza za pracę na jednym etacie?

Jest wiele różnych zmiennych. Trudno określić. Na pewno musi być to kwota wyższa niż dziś, żeby lekarze nie musieli pracować ponad 200 godzin w miesiącu.

5. Czy prywatne szpitale powinny być finansowane ze środków publicznych?

Wszystko zależy od potrzeb zdrowotnych pacjentów. Jestem zdania, że jeżeli obok siebie są dwa szpitale: prywatny i publiczny, które reprezentują podobny poziom świadczeń, to wówczas trudno zdecydować o wspieraniu szpitala prywatnego kosztem szpitala publicznego.

6. POZ powinno być finansowane ze składki kapitacyjnej (tak, jak jest teraz) czy w innej formie? Jakiej?

To wszystko zostanie uregulowane w nowej ustawie o POZ. Lekarze już przyzwyczaili się do składki kapitacyjnej, pytanie, czy nie powoduje to dysproporcji w dostępie do świadczeń w niektórych regionach Polski.