19 lipca 2024

Kursy online dla stażystów

Powstała cenna inicjatywa dla młodych lekarzy, którzy mają przed sobą staż podyplomowy.

Foto: pixabay.com

Wielkopolska Izba Lekarska opracowała w formie online kursy z zakresu prawa medycznego, bioetyki oraz orzecznictwa lekarskiego dla lekarzy stażystów i lekarzy dentystów stażystów, których odbycie jest obowiązkowe w trakcie stażu podyplomowego.

Izba zelektronizowała na te szkolenia cały proces rekrutacji i zapisów. Dzięki wprowadzonemu rozwiązaniu stażyści mogą odbywać kursy bez wychodzenia z domu. Więcej na stronie internetowej www.wil.org.pl.