18 maja 2024

Lekarz POZ a zmiana ustawy o broni i amunicji

Stanowisko Nr 20/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji.

Foto: pixabay.com

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji, przekazanym przy piśmie pana Adama Podgórskiego – Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 10 listopada 2016r., znak: GMS-WP-173-304/16 uważa, iż zapis art. 13 ust. 4 pkt 2 projektu ustawy, wskazujący na możliwość zasięgnięcia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wydającego zaświadczenie opinii psychologa lub lekarzy specjalistów z dziedziny neurologii lub psychiatrii, ogranicza prawa lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do uzyskiwania konsultacji lekarzy specjalistów wszystkich specjalizacji.

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.