18 lipca 2024

Lekarz to zawód szczególny. Czy zmieni się kodeks etyki?

Przed osobami wykonującymi zawód lekarza lub lekarza dentysty poprzeczka stawiana jest bardzo wysoko – przypomina Komisja Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Fot. shuterstock.com

„Zawód lekarza jest zawodem szczególnym. Jest profesją, przed której wykonawcami stawia się szczególnie wysokie wymagania moralne” – przypomina komisja, która przygotowała propozycję zmiany art. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej (KEL).

Nacisk na aspekty etyczne pojawia się od początku kształcenia przeddyplomowego i specjalizacyjnego poprzez wymóg kształcenia ustawicznego i postępowania w zgodzie ze standardami etycznymi zawodu i aktualną wiedzą medyczną.

„Dzięki odpowiednio wysokim kwalifikacjom etycznym lekarz jest zdolny do nawiązywania relacji z pacjentem opartych na wzajemnym zaufaniu w myśl zasady salus aegroti suprema lex esto” – wskazuje Komisja Etyki Lekarskiej NRL.

Obecnie art. 1 KEL wskazuje źródła etyki lekarskiej, określając jej cele i wpływając bezpośrednio na pozostałe postanowienia kodeksu. Propozycja zmiany tego artykułu – wraz z kontekstem wprowadzania zmian – została opublikowana na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL). Można się z nią zapoznać pod adresem: https://nil.org.pl/aktualnosci/8295-propozycja-zmiany-art-1-nowelizacja-kodeksu-etyki-lekarskiej.