12 lipca 2024

Lekarze, dbajcie o siebie i przestrzegajcie zaleceń MZ i GIS

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 marca 2020 r. do lekarzy i lekarzy dentystów.

Foto: pixabay.com

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce, jak i na całym świecie, bardzo dynamicznie się rozwija. Bardzo ważne jest zachowanie rozsądku, przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia.

W tej jakże trudnej chwili, szczególnie my, lekarze, musimy stanąć na wysokości zadania i być przykładem dla pacjentów. Na naszych barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Dlatego apelujemy – dbajcie o swoje zdrowie, bądźcie rozważni i przestrzegajcie zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych, abyście mogli zgodnie z etyką naszego zawodu nieść pomoc innym.

Jeżeli wracacie z obszarów dotkniętych koronawirusem, mieliście kontakt z zarażonymi lub z osobami z podejrzeniem zarażenia – zgłaszajcie to swojej dyrekcji, obserwujcie swój stan zdrowia, nie bagatelizujcie objawów. Nie możemy dopuścić do sytuacji, że mimo najszczerszych chęci nie będziemy zdolni do niesienia pomocy chorym.

Jednocześnie informujemy, że na wczorajszym (12.03.2020 r. – przyp. red.) wieczornym spotkaniu Prezydium NRL i Konwentu Prezesów OIL z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Zdrowia Waldemarem Kraską i Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem ponownie stanowczo zażądaliśmy zapewnienia równoprawnego dostępu praktyk lekarskich do zakupu m.in. środków ochrony osobistej w hurtowniach farmaceutycznych.

W przypadku braku niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego środków ochrony nie pozostanie nam nic innego, jak powstrzymać się od udzielania świadczeń zdrowotnych, abyśmy sami nie stali się potencjalnym źródłem zarażenia.

W imieniu całego samorządu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim lekarzom i całym zespołom medycznym, które w tym trudnym czasie dają z siebie wszystko, aby zapewnić odpowiednią opiekę oraz bezpieczeństwo pacjentom.

Jest to niezwykle ważne, aby w okresie ogólnoświatowej pandemii personel medyczny, dzięki swojemu profesjonalizmowi, był ostoją spokoju i rozsądku.

Jeszcze raz dziękujemy za Wasz trud i poświęcenie!