18 lipca 2024

12. Kongres Stomatologów Polskich

Do jutra potrwa 12. Kongres Stomatologów Polskich. To najważniejsze forum polskiej stomatologii. Obrady rozpoczęły się już w środę 9 kwietnia. W tym roku odbywają się w Krakowie pod hasłem: „Wszyscy jesteśmy połączeni. Stomatologia wobec wymagań współczesnej medycyny”.

W czasie tegorocznego kongresu m.in. podpisano deklarację na rzecz działań zmierzających do polepszenia zdrowia jamy ustnej Polaków. Dokument wspomina o trzech następujących obszarach:

  • poprawa systemu zbierania danych (m.in. poprzez powołanie stałej, finansowanej ze środków unijnych, europejskiej sieci zbierania i kontroli danych dotyczących zdrowia jamy ustnej),
  • działania na rzecz profilaktyki (m.in. dzięki zapewnieniu dostępu do opieki stomatologicznej przez wszystkich obywateli),
  • edukacja i podnoszenie świadomości (m.in. opracowanie narodowych kampanii promujących zdrowie).

„W założeniu kongres, obok prezentacji najnowszych osiągnięć, ma służyć promocji nauki, szerzeniu profilaktyki i wysokiej jakości udzielanych świadczeń stomatologicznych. Nie jest to możliwe bez połączenia wiedzy, współdziałania innowacyjnych technologii, nowoczesnego sprzętu, szkolenia kadr i metod organizacyjnych” – napisali prof. Marek Ziętek, honorowy prezydent PTS, i prof. Bartłomiej Loster, prezydent PTS, w specjalnym liście do uczestników.

Organizatorem kongresu jest Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

mt