20 maja 2024

Lekarze skarżą się na trudności w korzystaniu z bazy BDO

Do samorządu lekarskiego wpływają niepokojące informacje o trudnościach w korzystaniu z bazy BDO, w szczególności w zakresie składania rocznego sprawozdania o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w art. 73 ustawy o odpadach.

Foto: pixabay.com

W związku z tym Prezydium NRL zaapelowało do Ministra Środowiska i Klimatu  podjęcie działań mających na celu usprawnienie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) za pośrednictwem, której posiadacze odpadów, w tym lekarze i lekarze dentyści, są obowiązani prowadzić ewidencję odpadów oraz przekazywać roczne sprawozdania o odpadach.

„O braku wrażliwości na nakład pracy osób sporządzających sprawozdanie świadczy choćby brak danych dotyczących masy odpadów w tabeli zbiorczej obrazującej ewidencję odpadów, skutkujący koniecznością otworzenia każdej karty przekazania odpadów celem spisania z niej masy odpadów podczas tworzenia rocznego sprawozdania o odpadach, czy konieczność ręcznego uzupełniania kary ewidencji odpadów” – czytamy w stanowisku podjętym przez Prezydium NRL.

Prowadzenie ewidencji odpadów w sposób elektroniczny za pośrednictwem bazy BDO miało usprawnić i ułatwić posiadaczom odpadów spełnianie obowiązku ewidencji odpadów. Jak zwraca uwagę Prezydium NRL, wiele mówiono o automatyzacji sprawozdań.

„Skonfigurowanie Bazy w sposób umożliwiający automatyczne wyliczenie masy przekazanych odpadów z podziałem na  odpowiednie kody nie powinno nastręczać w przypadku profesjonalnego serwisu większych trudności. W przypadku lekarzy i lekarzy dentystów brak funkcjonalności automatycznego sumowania ilości przekazanych odpadów odbija się kosztem czasu, który lekarz może poświęcić na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom” – wskazano w stanowisku.