23 kwietnia 2024

Manifestacja Porozumienia Zawodów Medycznych

Na najbliższą sobotę (24 września) zaplanowano pierwszą wspólną manifestację wszystkich zawodów ochrony zdrowia zrzeszonych w Porozumieniu Zawodów Medycznych. W samo południe w Warszawie spotkają się m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni.

To pierwszy wspólny uliczny protest wszystkich zawodów ochrony zdrowia zrzeszonych w Porozumieniu Zawodów Medycznych.

„Będziemy postulować o wzrost nakładów na system ochrony zdrowia do poziomu 6,8% PKB – czyli do minimalnego poziomu, który wg WHO zapewnia bezpieczeństwo obywatelom. Zapraszamy wszystkie osoby zawodowo związane z systemem ochrony zdrowia oraz pacjentów!” – apelują przedstawiciele Porozumienia Zawodów Medycznych.

„Kolejki do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz lekarzy będą coraz dłuższe, pielęgniarka i położna będzie mieć niebawem pod sobą nawet 60 pacjentów, fizjoterapia będzie niedostępna, o dietetyku czy psychologu w szpitalu będzie można tylko pomarzyć. Leki będą sprzedawane za granicę, a na pogotowie bez ratowników będziecie czekać dłużej, niż w urzędzie. To już niebawem w Polsce, jeśli się nie zwiększy nakładów na ochronę zdrowia” – przestrzegają organizatorzy manifestacji.

Kilka tygodni temu Porozumienie (obejmuje 9 ogólnopolskich związków zawodowych oraz szereg innych organizacji, stowarzyszeń i grup skupiających wszystkie zawody medyczne) wystosowało list otwarty do premier Beaty Szydło. Ma on związek z przedstawionym przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła programem reformy publicznej służby zdrowia.

„Obiecywany przez PiS poziom nakładów na publiczną służbę zdrowia w wysokości 6% PKB ma być osiągnięty dopiero za 10 lat, kiedy nie wiadomo kto będzie tworzył rząd (…). Bez natychmiastowej i znacznej poprawy finansowania publicznej ochrony zdrowia w Polsce nie zlikwiduje się kolejek do lekarzy, nie poprawi dostępu do skutecznego leczenia i nowoczesnego diagnozowania, nie zwiększy ilości personelu medycznego, nie poprawi jakości usług. Nie pomogą tutaj żadne szczegółowe rozwiązania, zaproponowane przez ministra zdrowia, jeśli nakłady pozostaną tak niskie, jak zaproponował rząd” – napisano w piśmie.

„Przez najbliższych 6 lat ma być zamrożony dotychczasowy (często skrajnie niski) poziom płac, a zaproponowane po tym okresie stawki stanowią obrazę dla ciężko pracujących, wysoko kwalifikowanych pracowników, codziennie ratujących ludzkie zdrowie i życie i ponoszących wielką za nie odpowiedzialność. Jak Polacy mają uwierzyć, że rząd dba o polskiego pacjenta, gdy tak nisko ceni tych, którzy codziennie, bezpośrednio służą mu pomocą?” – pytają retorycznie działacze PZM w liście skierowanym do szefowej rządu zapowiadając, że jeśli manifestacja zaplanowana na 24 września nie przyniesie spodziewanego efektu, „nastąpi eskalacja działań protestacyjnych”.

Zobacz „hymn” Porozumienia Zawodów Medycznych: