18 lipca 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2007 i 2008)

W 2008 r. pięć osób zostało uhonorowanych odznaczeniem Meritus Pro Medicis. Rok wcześniej zaszczyt ten przypadł trzem osobom, dwie z nich odeszły niestety na wieczny dyżur.

Wojciech Grabe (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)

Specjalista chirurgii stomatologicznej. Współtwórca gdańskiej izby lekarskiej. Były wiceprzewodniczący ORL w Gdańsku i przewodniczący tamtejszych komisji: stomatologicznej i praktyk lekarskich oraz ośrodka szkoleniowego. W przeszłości delegat na OZL i KZL. Aktywny też w NIL (członek NRL i wiceprzewodniczący komisji stomatologicznej).

Twórca „Katalogu Wartościowania Pracy Lekarza Stomatologa”. Prowadził „Poradnik dla Lekarzy Stomatologów Prywatnie Praktykujących i Niepublicznych ZOZ”. Uhonorowany m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi. W obecnej kadencji jest sekretarzem komisji stomatologicznej i wiceszefem komisji zajmującej się praktykami lekarskimi – w swojej izbie.

Jerzy Jakubiszyn (Okręgowa Izba Lekarska w Opolu)

Otolaryngolog. W samorządzie lekarskim działa od II kadencji. Od III kadencji jest delegatem na KZL. Przewodniczący ORL (III, IV) i sekretarz ORL (V). Od VI kadencji jest przewodniczącym Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich i prezesem ORL w Opolu. Doprowadził do realizacji potrzebnego remontu siedziby opolskiej izby.

Przeciwnik etatowego zatrudniania działaczy samorządowych w małych izbach. Uważa, że obecnie samorząd lekarski najbardziej potrzebuje przywrócenia wiary w to, że można mieć wpływ na kształt uwarunkowań prawnych, odnoszących się do wykonywania zawodu lekarza. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Aleksander Kotlicki (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista chorób wewnętrznych. Po reaktywacji samorządu od razu włączył się w jego działalność. Zaangażowany przede wszystkim w działalność legislacyjną. Wieloletni członek komisji legislacyjnej NIL. Uczestnik prac nad ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Wiceprzewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego II i III kadencji – wspominając tamte doświadczenia mówi, że była to świetna szkoła myślenia prawniczego, bo wówczas w rozprawach brali udział sędziowie Sądu Najwyższego. Obecnie członek Prezydium ORL, przewodniczący komisji legislacyjnej warszawskiej izby. Działa też w komisji ds. praktyk lekarskich. Delegat na wszystkie OZL i KZL – z wyjątkiem IV kadencji.

Krystyna Małecka-Kużawczyk (Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska/OIL w Warszawie)

Specjalista chorób wewnętrznych. W samorządzie lekarskim działa od II kadencji. Od III kadencji jest delegatem na KZL. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu i członek tamtejszej komisji ds. etyki lekarskiej (III i IV kadencja).

Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej od V kadencji do chwili obecnej. W tej kadencji jest też zastępcą Rzecznika Praw Lekarza OIL w Warszawie i członkiem tamtejszej komisji ds. etyki. Odznaczona „Pro Gloria Medici”. Aktywnie praktykuje jako lekarz internista. Ekspert w zakresie prawa medycznego. Od 2010 r. jest lekarzem sądowym przy SO w Warszawie.

Ewa Tuszkiewicz-Misztal (Lubelska Izba Lekarska w Lublinie)

Specjalista pediatrii i reumatologii. Zaangażowana w reaktywację samorządu lekarskiego. Sekretarz NRL I kadencji. Była też m.in. przewodniczącą komisji historycznej naczelnej izby. Najbardziej zajmują ją jednak sprawy bioetyki, etyki i kształcenia. Od lat bierze udział w pracach komisji związanych z tą właśnie tematyką.

Odznaczona Pro Gloria Medici. Orędownik pozostania pediatry w każdej praktyce POZ. Obecnie jest członkiem prezydium ORL, przewodniczącą komisji etyki, a także członkiem komisji bioetyki (wieloletnia przewodnicząca) i komisji kształcenia lubelskiej izby. Jest też członkiem zespołu ds. KEL działającym przy NRL. Ceniony profesor, autorka wielu publikacji naukowych.

Tadeusz Matuszewicz (Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie)

Specjalista psychiatrii. W samorządzie od I kadencji. Jeden z inicjatorów utworzenia odrębnej izby dla regionu Warmii i Mazur. Aktywnie udzielał się w komitecie organizacyjnym Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. Delegat na OZL i KZL. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej I i II kadencji, w następnych latach przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego.

W VI kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego OSL. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”. Sumienny, odpowiedzialny, budzący szacunek i zaufanie – tak go wspominają Koledzy i Koleżanki. Odszedł na wieczny dyżur.

Halina Porębska (Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)

Specjalista stomatologii zachowawczej. Działała na rzecz reaktywacji izby w rejonie Gdańska. Sędzia OSL I kadencji, w tamtym czasie działała także w Naczelnej Komisji Rewizyjnej i była wiceszefową Komisji Legislacyjnej NRL. Zarówno ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty jak i nowa ustawa o izbach były tworzone z jej udziałem. Potem poświęciła się dalszej pracy na rzecz komisji legislacyjnej i stomatologicznej – zarówno w okręgu, jak i w NIL.

Sekretarz, a następnie wiceprezes ORL w Gdańsku. Członek NRL VI i VII kadencji. Członek Akademii Pierra Faucharda – Sekcja Polska. Mądra, pełna ciepła i skromności – tak wspominają ją samorządowcy. Z odpowiedzialnością i pasją pracowała na rzecz samorządu. Tworzyła poezję, była członkiem UPPL. W październiku 2015 r. odeszła na wieczny dyżur.

Krystyna Rowecka-Trzebicka (Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Specjalista pediatrii. W działalność izb zaangażowana od ich reaktywacji. NROZ III kadencji, pierwsza kobieta w najwyższych władzach samorządu lekarskiego w Polsce. Wcześniej zastępca NROZ. Członek zespołu ekspertów ds. opracowania programu specjalizacji z zakresu pediatrii i zespołu Programu Poprawy Opieki Perinatalnej w Polsce.

Była członkiem Komisji Bioetycznej przy Instytucie Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaczeniem Laudabilis i Pro Gloria Medici oraz Oskarem Pediatrii Polskiej (przez PTP). Profesor z dużym dorobkiem naukowym. Bezpartyjna. Honorowy Członek Światowego Związku Żołnierzy AK odznaczony medalem Pro Memoria.

Lidia Sulikowska