18 kwietnia 2024

Meritus Pro Medicis (odznaczeni 2011)

W 2011 roku dziesięciu samorządowcom wręczono odznaczenia Meritus Pro Medicis. W gronie tym znalazło się siedmiu lekarzy i troje stomatologów. Co zrobili dla społeczności lekarskiej?

Siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej

Siedziba Naczelnej Izby Lekarskiej

Teresa Bachanek
(Lubelska Izba Lekarska w Lublinie)

Teresa Bachanek

Specjalista stomatologii zachowawczej i stomatologii dziecięcej. Gdy reaktywowano samorząd lekarski, od razu zaczęła w nim działać, bo wiedziała, że dla tej sprawy bezwzględnie należy poświęcić swój czas. Najpierw jako członek OSL, a potem praca na rzecz Komisji Stomatologicznej i Komisji Kształcenia Medycznego (zarówno w NIL, jak i swojej izbie). Szczególnie zainteresowana sprawami związanymi z kształceniem lekarzy dentystów. Uczestniczyła w pracach zespołów ministra zdrowia jako ciało doradcze z ramienia NRL, m.in. w sprawie ujednolicenia standardów kształcenia do tych obowiązujących w UE. Angażuje samorząd w sprawy związane z uczelniami medycznymi.

Józef Janusz Dobrecki
(Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku)

Józef Janusz Dobrecki

Specjalista chorób wewnętrznych. Marzył o reaktywacji izb lekarskich, których działalność znał m.in. z relacji kolegów pracujących w zawodzie jeszcze przed wojną. Od I kadencji jest członkiem ORL, uczestniczy w pracach Komisji Etyki Lekarskiej (od trzech kadencji jest jej przewodniczącym). W V i VI kadencji był wiceprezesem OIL w Gdańsku i przewodniczącym delegatury w Słupsku. Obecnie jest członkiem Prezydium ORL i delegatem na KZL. Swoją działalność podsumowuje cytatem W. Biegańskiego: „Obowiązek wynika albo z ustaw społecznych, albo z własnego poczucia, o ile w pierwszym przypadku spełnienie obowiązku może być nieraz ciężkim, o tyle w drugim sprowadza zawsze wielkie zadowolenie moralne”.

Zyta Kaźmierczak-Zagórska
(Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej)

Zyta Kaźmierczak-Zagórska

Otolaryngolog. W samorządzie od III kadencji. Była członkiem komisji ds. prawa wykonywania zawodu swojej izby i innych komisji, przewodniczyła komisji bioetycznej BIL (obecnie prowadzi wykłady z bioetyki dla stażystów). W V i VI kadencji prezes BIL i wiceprezes Konwentu Prezesów NRL, aktualnie wiceprezes NRL. Ważne są dla niej kwestie kształcenia, w tym doskonalenie zawodowe blisko miejsca zamieszkania, dlatego wspiera takie ośrodki działające przy izbach, w tym ten w BIL. Walczyła m.in. o powrót stażu podyplomowego i o to, aby nie zmieniać terytorialnych granic działania beskidzkiej izby. Z ramienia NRL zajmuje się informatyzacją w ochronie zdrowia. Wspiera inicjatywy integrujące lekarzy. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Anna Mackiewicz
(Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze)

Anna Mackiewicz

Specjalista chirurgii stomatologicznej. Zaangażowana w samorządzie lekarskim od momentu jego reaktywacji. Delegat na wszystkie zjazdy krajowe, dwukrotnie wybrana na prezesa ORL w Zielonej Górze, sekretarz Konwentu Prezesów ORL, wieloletni działacz Komisji Stomatologicznej zarówno w swojej izbie, jak i NIL. – Pełniła liczne funkcje, ale dla nas Ania, to przede wszystkim serdeczna koleżanka i oddany sprawie społecznik – tak Annę Mackiewicz wspominała podczas XI NKZL Anna Lella, ówczesna wiceprezes NRL. Koledzy i koleżanki z samorządu pamiętają ją jako osobę, która umiała słuchać i zawsze z pełnym zaangażowaniem starała się pomóc. Odeszła nagle w październiku 2010 r.

Mariusz Malicki
(Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie)

Mariusz Malicki

Specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Sekretarz, prezes, a obecnie wiceprezes swojej okręgowej izby, wieloletni członek Prezydium NRL, a także komisji problemowych (tak w NIL, jak i OIL w Częstochowie). Współtwórca i organizator Centralnego Rejestru Lekarzy, współorganizator wielu imprez sportowych i kulturalnych, sympozjów, konferencji naukowych, konkursów dla lekarzy. Przygodę z samorządem zaczynał od pracy w Krajowej Komisji Wyborczej, której obecnie również poświęca wiele uwagi. Zajmuje się też sprawami związanymi z informatyzacją ochrony zdrowia. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Jerzy Nosarzewski
(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Jerzy Nosarzewski

Specjalista chorób wewnętrznych. Jeszcze w PRL działał w Towarzystwie Lekarskim Warszawskim i już wtedy myślał, że trzeba reaktywować samorząd lekarski, bo dzięki takiej działalności można mieć wpływ na kształt zawodu lekarza. Uczestniczył w tworzeniu KEL. Wieloletni wiceszef Komisji Rewizyjnej OIL w Warszawie, ale najbardziej zaangażował się w działalność Naczelnego Sądu Lekarskiego, któremu w jednej kadencji przewodniczył i przez wiele lat był jego wiceprzewodniczącym (teraz również pełni tę funkcję). Ubolewa, że do pracy w NSL zgłasza się zbyt mało chętnych i zaprasza do współpracy nad utrzymywaniem pieczy nad prawidłowym wykonywaniem zawodu lekarza.

Jan Franciszek Stasiewicz
(Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku)

Jan Franciszek Stasiewicz

Specjalista chorób wewnętrznych. Działając w „Solidarności” dążył do reaktywowania samorządu lekarskiego. Uczestniczył w tworzeniu białostockiej izby. Przewodniczył ORL przez cztery kadencje, zaś w dwu ostatnich pełnił funkcję wiceprezesa. Przez 20 lat był członkiem NRL. W czasie jego działalności wybudowano siedzibę izby w Białymstoku oraz dom seniora i ośrodek szkoleniowo-konferencyjny. Obecnie zajmuje się głównie wydawnictwami izbowymi – jest redaktorem naczelnym Biuletynu OIL oraz redaguje „Zeszyty Historyczne”. Prowadzi szkolenia z zakresu etyki lekarskiej, także w ramach szkoleń lekarzy stażystów.

Anna Tarkowska
(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Anna Tarkowska

Specjalista protetyki stomatologicznej. Działa w samorządzie od momentu reaktywacji. Początkowo jako delegat na zjazdach izbowych, a od II kadencji nieprzerwanie do dziś jest zastępcą NROZ. Na potrzeby tej funkcji ukończyła studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego, była też biegłą sądową. Wspomina, że kiedyś skarg było niewiele. Teraz jest ich mnóstwo, ale każdą sprawę należy rozpatrywać indywidualnie – najważniejszy jest obiektywizm. Trzeba widzieć rację każdej ze stron, bo tylko wtedy można właściwie ocenić sprawę. To dzięki pracy w zespole NROZ poznała wielu serdecznych przyjaciół – samorządowców, na których zawsze może liczyć.

Maria Róża Nowotna-Walc
(Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie)

Maria Róża Nowotna-Walc

Specjalista chorób wewnętrznych. Brała udział w służbie medycznej Powstania Warszawskiego. Dyplom lekarza uzyskała w 1947 r. Działała w Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Służby Zdrowia „Solidarność”, od samego początku zaangażowała się w reaktywację samorządu lekarskiego. Współtworzyła KEL. Wieloletni ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Praskiego w Warszawie. Praktykowała do 90. roku życia, poświęcając swój czas przychodni dla kombatantów. W samorządzie lekarskim działała do samego końca, jako sędzia OSL w Warszawie. Odeszła w lipcu 2015 r. Uhonorowana m.in. Polonia Restituta, Gloria Medicinae, Laudabilis.

Barbara Wiejowska
(Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie)

Barbara Wiejowska

Specjalista medycyny społecznej. Jest w samorządzie, od kiedy go reaktywowano. Widzi w nim szansę na poprawę trudnego lekarskiego życia. Wieloletni delegat na KZL i członek ORL. Przez pierwsze trzy kadencje członek Prezydium ORL, od II kadencji cały swój wysiłek wkłada w pracę Komisji Socjalno-Bytowej krakowskiej izby, od III kadencji jako przewodnicząca. Od lat wspólnie z innymi członkami komisji wspomaga lekarzy i lekarzy dentystów w trudnej sytuacji życiowej. Pomaganie innym było i jest dla niej najważniejsze. – To dla nas zaszczyt. Nie można zapominać o tej części środowiska lekarskiego, która już nie praktykuje – mówi doktor Wiejowska.

Lidia Sulikowska