12 kwietnia 2024

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców

Centrum e-Zdrowia opublikowało zaktualizowaną wersję dokumentu „Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne dla systemów usługodawców – w kontekście komunikacji z systemem P1 i systemem NFZ do obsługi zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz oprogramowaniem komunikacyjnym ZUS służącym do odbioru dokumentów elektronicznych”.

Foto: pixabay.com

To druga wersja dokumentu, która powstała wskutek aktualizacji poprzedniej wersji oraz w oparciu o zakończone w dniu 11 czerwca otwarte konsultacje.

Wymagania są związane z obecnym etapem realizacji: Projektu P1 (stan na maj 2021 r.), w którym uruchomiono obsługę e-recept, e-skierowań, elektronicznych deklaracji POZ oraz trwającym obecnie pilotażem związanym z obsługą zdarzeń medycznych, indeksami elektronicznej dokumentacji medycznej oraz docelowej obsługi wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, etapem rozwiązania informatycznego NFZ wspierającego procesy elektronicznej obsługi zleceń na zaopatrzenie pacjenta w wyrób medyczny oraz obsługą elektronicznych zwolnień lekarskich przy wykorzystaniu usług udostępnianych przez ZUS.

Dokument został opublikowany 13 lipca na stronie Centrum e-Zdrowia. Zgodnie z przepisami ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia wdrożenie tych wymagań jest obowiązkowe dla usługodawców w terminie do 9 miesięcy od daty publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej ministra zdrowia.