18 kwietnia 2024

Minister nie zwiększa liczby rezydentur

W najbliższym, jesiennym postępowaniu kwalifikacyjnym, Ministerstwo Zdrowia przyznało 2500 miejsc rezydenckich dla lekarzy i lekarzy dentystów. Co roku ta liczba jest podobna, choć kandydatów do odbywania specjalizacji w tym trybie prawie dwa razy więcej.

Foto: UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Resort tłumaczy, że liczba rezydentur jest ustalana na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez konsultantów w określonych dziedzinach medycyny. Jest ona jednak uzależniona również od możliwości finansowych Ministerstwa Zdrowia oraz miejsc dostępnych w placówkach medycznych mogących prowadzić konkretne specjalizacje.

System modułowy w praktyce

Rozdzielenie miejsc na poszczególne dziedziny medycyny w tegorocznej jesiennej sesji zostało po raz pierwszy ustalone na podstawie nowo obowiązującego podziału specjalizacji – tzw. systemu modułowego (zobacz więcej). Szkolenia będą możliwe nie tylko w podstawowych dziedzinach medycyny, ale także tych, które dotychczas uznawano za szczegółowe.

Gdzie etaty rezydenckie?

W związku z tym znalazły się etaty rezydenckie na szkolenie specjalizacyjne z: alergologii, angiologii, balneologii i medycyny fizykalnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, chorób płuc, diabetologii, endokrynologii, farmakologii klinicznej, gastroenterologii, geriatrii, hematologii, immunologii klinicznej, kardiologii dziecięcej, medycyny paliatywnej, medycyny sportowej, nefrologii, neurologii dziecięcej, neuropatologii, onkologii i hematologii dziecięcej, otorynolaryngologii dziecięcej, reumatologii, toksykologii klinicznej.

Nowe dziedziny pediatryczne

Po raz pierwszy jest możliwość odbycia szkolenia w trybie rezydenckim w nowych dziedzinach pediatrycznych, takich jak: choroby płuc dzieci, endokrynologia i diabetologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, nefrologia dziecięca, a pediatria metaboliczna.

ls