19 maja 2024

Minister zdrowia szykuje bicz na POZ?

Zapowiadane przez ministra zdrowia zmiany w podstawowej opiece zdrowotnej mają objąć: budowę zespołu POZ, koordynację opieki nad pacjentem i nowy system finansowania (m.in. wprowadzenie budżetu powierzonego). Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej został przekazany do konsultacji publicznych. Planuje się, by część przewidzianych w nim rozwiązań weszła w życie 1 lipca br.

Foto: pixabay.com

W związku ze skierowaniem do konsultacji projektu tej ustawy  zwróciliśmy się do resortu z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie: czym w istocie będzie „zestaw działań monitorująco-oceniających”, który ma pomóc w poprawie jakości i skuteczności opieki w POZ? Takie pojęcie znalazło się bowiem w projektowanych przepisach. Poniżej odpowiedź Mileny Kruszewskiej, rzecznika prasowego ministra zdrowia.

– W rozdziale 4 pt. Jakość świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, przekazanego 30 grudnia 2016 r. do uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych, projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej określono, że świadczeniodawcy będą zobowiązani do monitorowania jakości udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, które będzie obejmować takie aspekty jak:

  • dostępność świadczeń opieki zdrowotnej;
  • kompleksowość świadczeń opieki zdrowotnej;
  • ciągłość świadczeń opieki zdrowotnej;
  • zarządzanie i organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednocześnie, w projekcie ww. regulacji określono fakultatywne upoważnienie dla ministra zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, kryteriów monitorowania jakości świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Planowana jest także reorganizacja Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, polegająca na rozszerzeniu zakresu zadań o zagadnienia dotyczące medycyny rodzinnej. To pozwoli na inicjowanie i wdrażanie programów poprawy jakości opieki z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.