23 maja 2024

Młodzi lekarze wyróżnili Gazetę Lekarską

Przez niecałe trzy lata prawie 3000 lekarzy i lekarzy dentystów odbyło ogólnopolskie szkolenia zorganizowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Badania ewaluacyjne szkoleń wykazały jak bardzo ważnym kanałem informacyjnym dla młodych lekarzy jest „Gazeta Lekarska”.

IMG_5705-001 IMG_5779-001

IMG_5810-001 IMG_5969-001

Foto: Marta Jakubiak

Szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę prowadzone były przez Naczelną Izbę Lekarską współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Największą popularnością szkolenia cieszyły się wśród lekarzy zrzeszonych w izbach lekarskich w: Warszawie (19%), Katowicach (11%), Łodzi (10%), Wrocławiu (9%), Poznaniu (8%), Gdańsku (7%) i Krakowie (7%). Wśród kanałów informacyjnych, wymienianych przez młodych lekarzy podczas trwania projektu, oprócz informacji pozyskanych od znajomych, na trzecim miejscu wymieniano „Gazetę Lekarską”, po internecie i ulotce/plakacie.

W badaniu przeprowadzonym pod koniec trwania projektu, zawierającym wprowadzane w czasie projektu elementy informacji „Gazeta Lekarska” utrzymała się na trzecim miejscu po internecie i e-mailu. Za nią natomiast znalazły się Facebook i Twitter oraz ulotka/plakat. Swój sukces zanotowały wśród młodych lekarzy również strony internetowe Naczelnej Izby Lekarskiej oraz okręgowych izb lekarskich, które zostały wyróżnione jako osobny kanał informacyjny.

IMG_5747-001 IMG_5754-001

IMG_5795-001 IMG_5798-001

Konferencja podsumowująca projekt odbyła się 4 września br. i różne jego aspekty przedstawiali: Małgorzata Skiba – koordynator projektu, dr Maciej Hamankiewicz – prezes NRL i przewodniczący grupy sterującej, prof. Romuald Krajewski – wiceprezes NRL i kierownik naukowy, Katarzyna Strzałkowska – rzecznik prasowy NIL i specjalista ds. promocji, Alicja Gałązka – psycholog, Wojciech Idaszak – radca prawny. Gościem specjalnym była dr Dominika Zgorzałek – uczestniczka projektu.

– Przede wszystkim w imieniu swoim i w imieniu uczestników pragnę gorąco podziękować wszystkim organizatorom, wszystkim osobom, które były zaangażowane w organizację tego projektu, naszym trenerom , ponieważ jest to tak niesamowicie potrzebne nam młodym lekarzom, którzy po studiach są tak naprawdę rzuceni na głęboką wodę – mówiła Dominika Zgorzałek.

Z punktu widzenia lekarza stażysty, nagle zaczynając pracę okazuje się, że wiedza książkowa to jest zaledwie ułamek tego co jest nam potrzebne do pracy, że nie mamy tego, co nazywa się doświadczeniem. Nagle jesteśmy postawieni w relacji lekarz – pacjent, w relacji, która jest trudna zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta. Nie mamy przygotowania na studiach, nie wiemy jeszcze jak się zachowywać, stąd świetny pomysł, aby młodym ludziom umożliwić takie szkolenia – podkreśliła dr Zgorzałek.

IMG_5837-001 IMG_5879-001

IMG_5892-001 IMG_5906-001

Wnioski płynące z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych na zakończenie szkoleń stacjonarnych, testów wiedzy oraz badania końcowego potwierdzają konieczność inicjowania programów wspierających edukację lekarzy i lekarzy dentystów z zakresu kompetencji miękkich oraz funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Wysokie oceny szkoleń oraz kursów, jak również bardzo wysoki wskaźnik przydatności nowej wiedzy i umiejętności w pracy zawodowej potwierdzają wysoką jakość i merytorykę projektu.

Nieodłącznym elementem szkoleń lekarzy powinien być kompleksowy program uświadamiający istotność kompetencji społecznych w codziennej praktyce lekarskiej oraz korzyści z ich podnoszenia, jak np. zmniejszenie stresu lekarza oraz bezradności i osamotnienia pacjentów, mniej błędnych diagnoz i skarg oraz wzrost zaufania do zawodu lekarza. Więcej o projekcie pisaliśmy kilka miesięcy temu (zobacz więcej).

K.S., M.S.


– Pacjenci oczekują od lekarza przede wszystkim uważnego słuchania. Potrzebują zrozumienia i wyrażenia go słowem i gestem. Chorzy chcą być dla lekarza ważni, czuć, że mu zależy, by wygrać z chorobą. Lekarz to dla pacjenta autorytet – mówi psycholog dr Hanną Hamer (zobacz więcej).