23 czerwca 2024

Najlepiej zarządzany szpital jest w Zamościu

21 kwietnia w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień najlepszym szpitalom w ramach przeprowadzonego badania pn. System benchmarkingu szpitali „Portrety szpitali – mapy możliwości”. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła w Zamościu zdobył wyróżnienie „Najlepszy Szpital w kraju w kategorii zarządzanie”.

W tegorocznej edycji badaniu poddało się 151 szpitali z całego kraju. Wyróżnienie osobiście odebrał zastępca dyrektora ds. lecznictwa Marek Lipiec. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku w tym samym badaniu szpital był uhonorowany tytułem „Najlepszego Szpitala na Lubelszczyźnie”.

– Porównywanie się z innymi nie zawsze jest łatwe, ponieważ trzeba odkryć samego siebie. Od wielu lat staramy się uczestniczyć w różnych badaniach i rankingach, ponieważ mamy świadomość, że tylko zdrowa konkurencja i wymiana doświadczeń może przyczynić się do wzrostu jakości świadczonych usług dla naszych pacjentów – mówi Andrzej Mielcarek, dyrektor szpitala w Zamościu.

– Cieszę się, że uczestniczymy w tym projekcie, ponieważ możemy dowiedzieć się, co robimy dobrze, a co powinniśmy jeszcze poprawić. Wiemy także, że jeszcze wiele brakuje nam do doskonałości i dużo przed nami pracy, aby było normalnie, czyli po europejsku – dodaje szef placówki.

Jak czytamy na stronie portretyszpitali.pl, benchmarking polega na przetwarzaniu danych według jednolitych algorytmów i prezentacji na uśrednionym tle wyników lub innych ogólnie przyjętych wskaźników. Porównywanie się z innymi na zasadach benchmarkingu to dobry sposób nie tylko na nowoczesne zarządzanie, ale również dostosowanie szpitali do otoczenia. Wyniki warto potraktować jako motywację do wprowadzenia zmian.

Warto dodać, że kilka miesięcy temu, w rankingu przygotowywanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zamojski szpital otrzymał nagrodę specjalną za zebranie największej ilości punktów w kategorii „Jakość leczenia” (zobacz więcej).