14 lipca 2024

Nauka i biznes: współpraca w implantologii

Seminarium naukowe pt. „Nowe materiały, technologie i procedury w implantologii stomatologicznej”, które odbyło się 21 października w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej, było okazją do podsumowania pierwszego etapu współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie implantologii pomiędzy Politechniką Gdańską a European Dental Implant Institute Vivadental.

 

Od podpisania umowy między partnerami w lutym br. minęło zaledwie 8 miesięcy a zespół może się poszczycić sporymi osiągnięciami, wśród których należy wymienić przede wszystkim pierwsze zgłoszenie patentowe oparte o zupełnie nowatorską koncepcję, które znajduje się w fazie opracowania.

Przedstawione na seminarium technologie i produkty, w tym techniki addycyjne i nanotechnologie otwierają nowe możliwości zastosowań materiałowych, które pozwolą na przedłużenie żywotności implantów, poszerzenie wskazań do leczenia oraz spadek kosztów implantów i zabiegów implantologicznych. Przyniesie to wymierne korzyści społeczne, takie jak zwiększenie dostępności do leczenia implantologicznego oraz jego upowszechnienie, szczególnie wśród osób w wieku okołoemerytalnym w największym stopniu zainteresowanych komfortowym i estetycznym zaopatrzeniem protetycznym.

Szansą na nową generację implantów jest wykorzystanie połączonego potencjału nowoczesnych technologii Politechniki Gdańskiej i Vivadental. Dzięki opracowanej na Politechnice technologii wykonywania skafoldów, tj. metalowych struktur porowatych, powierzchnię implantu pokrywa się starannie opracowanymi porami, dodatkowo modyfikowanymi chemicznie, co ułatwia przyrastanie tkanki kostnej.

Wpływając na porowatość można regulować sztywność metalowej struktury, zbliżając ją do sztywności tkanki kostnej, co jest korzystne dla wytrzymałości zrostu z kością. Stosowana w badaniach technologia pozwala na całkowitą swobodę kształtowania implantu, ponieważ polega na zaprojektowaniu po tomografii komputerowej kształtu implantu, a następnie jego precyzyjnym wydruku 3D z proszku tytanu lub jego stopu metodą spiekania laserem.

Dane tomograficzne są używane do projektowania indywidualnie dopasowanych narzędzi oraz do obliczeń wytrzymałości tkanki kostnej współpracującej z implantem. Przestrzenny obraz gęstości radiologicznej tkanki, określony w badaniu tomograficznym, pozwala nie tylko rozpoznać kształt kości w miejscu planowanego implantu, ale także przestrzenne zróżnicowanie jej sztywności. Dzięki takim danym i metodom naukowcy zespołu mogą wskazywać warstwy mało wytrzymałej tkanki do usunięcia oraz modelować sztywność indywidualnie zaprojektowanego implantu.

Ambitny cel, jakim jest opracowanie nowych i tanich produktów medycznych dla stomatologii, protetyki, chirurgii szczękowo-twarzowej wzbudziły zainteresowanie wielu środowisk i firm, które wyraziły chęć włączenia się do realizacji tej idei. Obecnie jest to już konsorcjum z udziałem ponad dziesięciu partnerów z Pomorza. Powstałe partnerstwo zgłosiło wniosek o ustanowienie inteligentnych specjalizacji Województwa Pomorskiego, która zmierzać będzie w rozwoju produkcji produktów, usług i kształcenia w obszarze Zdrowe Społeczeństwo. W pracach badawczych już obecnie udział biorą także zespoły zagraniczne z uniwersytetów w Bordeaux, Nantes, Dreźnie oraz z Kaliningradu. Najbliższe plany przewidują utworzenie międzynarodowego konsorcjum o zasięgu globalnym pod nazwą „Produkty medyczne”.

Jednym z najważniejszych efektów współpracy jest także rozbudzenie ciekawości przyszłego pokolenia naukowców, studentów wielu kierunków Politechniki, którzy biorą udział w seminariach zespołu i prowadzonych dla nich w Klinice Vivadental wykładów z dziedziny implantologii. Młodzi lekarze Kliniki wyrażają zainteresowanie rozwojem naukowym i otwarciem przewodów doktorskich w dziedzinie biomateriałów łącząc z nimi przyszłość swojej pracy zawodowej z pacjentami.

Prezentacja osiągnięć Zespołu zbiegła się z obchodami 110. rocznicy działalności najstarszej i najbardziej zasłużonej dla polskiej nauki gdańskiej uczelni. Seminarium odbyło się pod Patronatem Honorowym: Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydenta Miasta Gdańska, Prezesa Zarządu Organizacji Pracodawców Pomorza.


Jesteś lekarzem dentystą? Studiujesz na kierunku lekarsko-dentystycznym? Interesuje cię stomatologia? Sprawdź, co na ten temat ostatnio opublikowaliśmy na naszym portalu (zobacz więcej).