21 czerwca 2024

Nie można odmówić wpisu na listę oczekujących

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że placówki medyczne muszą wpisać pacjenta na listę oczekujących na dane świadczenie medyczne, nawet jeżeli przewidywany termin jego realizacji będzie wykraczał poza okres obowiązywania umowy z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Foto: Lidia Sulikowska

Fundusz przypomina także, co trzeba zrobić w sytuacji, gdy po zakończeniu kontraktu na listach oczekujących nadal znajdują się pacjenci, którzy nie uzyskali świadczenia.

Należy im wydać zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących, a w przypadku świadczeń udzielanych na podstawie skierowań trzeba im dać dodatkowo oryginały skierowań.

Zaświadczenie musi zawierać datę zgłoszenia się chorego do placówki, ponieważ ma ona być brana pod uwagę przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielenia danego świadczenia przez kolejnego świadczeniodawcę, do którego zgłosi się pacjent.

Taki sposób postępowania reguluje art. 20 ust. 10a-10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) – przypomina Departament Spraw Świadczeniobiorców NFZ.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesujesz się prawem medycznym, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej” (zobacz więcej). Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.