24 czerwca 2024

Nie ustają starania o wprowadzenie systemu no-fault

Rządowy projekt ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta wypacza ideę prawdziwego no-fault – takie stanowisko podtrzymuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Foto: Sejm RP

Samorząd lekarski nie ustaje w staraniach o wprowadzenie systemu no-fault. Niedawno jego przedstawiciele przekazali parlamentarzystom poprawki do rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta.

Zaplanowane na środę 1 lutego obrady Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta zostały odwołane. Nowy termin obrad wyznaczono na najbliższy piątek 3 lutego o godz. 13.00.

W Naczelnej Izbie Lekarskiej powstał projekt ustawy będący odpowiedzią na postulaty związane z bezpiecznym leczeniem. W piątek został przyjęty przez NRL, a obecnie trwają jego konsultacje. W jego tworzeniu udział wzięło wiele środowisk, w tym prawnicy i przedstawiciele organizacji pacjenckich.

Lekarze komentują

– Liczymy, że rządowy projekt przybierze kształt spełniający nasze kluczowe postulaty. Do tej kwestii podeszliśmy w sposób konstruktywny: przekazaliśmy swoje uwagi i mamy również do zaproponowania własny projekt – mówi wiceprezes Naczelnej Rady lekarskiej Klaudiusz Komor. We wtorek w siedzibie NIL odbyła się konferencja prasowa, podczas której omówiono postulaty środowiska lekarskiego w zakresie bezpiecznego leczenia. – Ratowanie życia to nie przestępstwo – parokrotnie podkreślał dr Klaudiusz Komor.

– Pacjent powinien mieć zapewnioną szybką ścieżkę do otrzymania świadczenia, gdy dotyczy go zdarzenie medyczne. Jest to ściśle związane ze wsparciem w maksymalnie szybkim powrocie do zdrowia. Wypłata z takiego funduszu w żaden sposób nie powinna być związana z udowadnianiem czyjejkolwiek winy. W zdecydowanej większości sytuacji nie jest to kwestia konkretnej winy konkretnego człowieka, a odejście od orzekania o winie zarówno znacząco skraca cały proces, jak i zwiększa pulę osób uprawnionych do uzyskania świadczenia – mówi Piotr Pawliszak, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie.

Samorząd lekarski oczekuje, by prawo nie traktowało lekarzy jak potencjalnych przestępców, lecz ludzi, których rolą jest leczenie, pomaganie i ratowanie pacjentom. – Idea no-fault oparta jest na rozwiązaniach sprzyjających budowaniu zaufania w relacji lekarz-pacjent i tego zabrakło w rządowym projekcie ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta – dodaje dr Klaudiusz Komor.

Relacja z wczorajszej konferencji poniżej:

Słowa kluczowe: