19 maja 2024

Nie wszystko złoto, co się świeci

21 października Sejmowa Komisja Zdrowia przegłosowała projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Foto: materiały prasowe NIL

Przepisy są przedstawiane jako ukłon w stronę środowiska medycznego i spełnienie postulatów samorządu lekarskiego – w opinii prezesa NRL Andrzeja Matyi – wręcz przeciwnie. Poselski projekt rozmija się z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

Wbrew powszechnym opiniom nie był konsultowany z żadnym samorządem środowiska medycznego. Żaden partner społeczny nie był dopuszczony do głosu podczas posiedzenia KZ, poza prezesem NRL, i to dopiero po jego stanowczej interwencji. Niestety, podczas kilku minut nie było szansy na przedstawienie stanowiska samorządu. „Nie było mowy o wytłumaczeniu, przekonywaniu, dotarciu do rozsądku” – czytamy w liście prezesa NRL, zamieszczonym na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej, podsumowującym obrady KZ.

Jeszcze przed posiedzeniem KZ, w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie odbyła się konferencja prasowa prezesa NRL dedykowana projektowi poselskiemu. W spotkaniu z dziennikarzami wziął również udział członek Prezydium NRL Jerzy Friediger. W stanowisku Prezydium NRL z 20 października omówiono wszystkie zastrzeżenia, które do projektu zgłosił samorząd lekarski. Dotyczą one spraw związanych z bezpieczeństwem pacjenta, brakiem dostatecznego wsparcia prawnego, organizacyjnego oraz finansowego dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, a także innych zawodów medycznych, w związku z wykonywaną przez nich misją w czasie pandemii (pełna treść stanowiska w aktualnościach na stronie internetowej NIL).

Rządowe rozwiązania samorząd lekarski odbiera jako zarzewie konfliktów wewnętrznych i z otoczeniem, co grozi dodatkowym osłabieniem zaufania do środowiska lekarskiego, a także pozostałych zawodów medycznych. 27 października Senat RP przyjął kilkadziesiąt poprawek do projektu ustawy (więcej TUTAJ).

Dr Paweł Grzesiowski ekspertem NRL

22 października prezes NRL Andrzej Matyja powołał dr. Pawła Grzesiowskiego na eksperta NRL ds. walki z COVID-19. Specjaliście, aktywnemu od początku pandemii i na bieżąco komentującemu zaistniałą sytuację poprzez m.in. organizowanie webinariów i wypowiedzi w mediach, nie przedłużono umowy w Szkole Zdrowia Publicznego CMKP, gdzie był wykładowcą. Dr Grzesiowski często krytycznie ocenia przedstawicieli władzy za wprowadzanie rozwiązań niewspółmiernych do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju. Decyzja prezesa NRL została przyjęta z powszechnym uznaniem środowiska lekarskiego.

NRL może działać online

Z początkiem października ponownie weszły w życie przepisy umożliwiające podejmowanie przez kolegialne organy samorządów zawodowych uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Mają one obowiązywać w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19. Rozwiązanie to stanowi realizację postulatu prezesa NRL kierowanego do Ministra Zdrowia jeszcze we wrześniu. Przywrócone rozwiązanie zostało wprowadzone w treści art. 14h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Daje ono samorządowi możliwość ciągłej, merytorycznej pracy bez zwiększania ryzyka epidemicznego.

Alicja Szczypczyk, Rafał Hołubicki, Dział Mediów i Komunikacji NIL