12 lipca 2024

NIL apeluje do lekarzy zakażonych SARS-CoV-2

W związku ze skierowaną do okręgowych izb lekarskich prośbą o zgłaszanie przypadków zarażenia lekarzy oraz lekarzy dentystów SARS-CoV-2, NIL informuje, że istnieje możliwość indywidualnego przekazywania takich informacji.

Foto: pixabay.com

Można to zrobić za pośrednictwem anonimowego formularza: https://wer-ankiety.hipokrates.org/ankiety/548184.

Jak wyjaśnia dr hab. Andrzej Wojnar, członek Prezydium NRL i przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej, umożliwi to samorządowi lekarskiemu oszacowanie skali problemu oraz podjęcie działań mających na celu egzekwowanie od władz państwowych zabezpieczenia warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów.

Ankieta jest anonimowa, a podanie numeru PWZ nie jest zapisywane w systemie i służy tylko do celów weryfikacyjnych. Prezydium NRL apelowało do ministra zdrowia i GIS o regularne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby zarażonych koronawirusem członków personelu medycznego, z podziałem na poszczególne zawody. „Informacje takie są publikowane w zdecydowanej większości państw dotkniętych pandemią” – podkreślono w jednym z apeli. Zdaniem Prezydium NRL, niepublikowanie takich danych jest nietransparentne i niezrozumiałe, wzbudzając obawy o zatajanie ich przed opinią publiczną.