19 maja 2024

Nowy budynek CM UMK w Bydgoszczy

Na dzisiejsze południe zaplanowano uroczyste oddanie do użytkowania nowego budynku dydaktycznego Collegium Medicum UMK przy ul. Łukasiewicza 1 w Bydgoszczy. Budynek po dawnym Internacie Zespołu Szkół Chemicznych Miasto Bydgoszcz przekazało Collegium Medicum UMK w 2008 roku.

Uczelnia, uzyskując dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia, Funduszy Strukturalnych UE, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz z wykorzystaniem wkładu własnego, przeprowadziła w latach 2008-2015 kompleksowy remont obiektu.

Wartość robót budowlanych wyniosła ok. 16 mln zł, a wyposażenia ok. 8 mln zł. Obiekt ma 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnację podziemną o łącznej powierzchni użytkowej 3419,18 m2 oraz parking na 80 miejsc. W zmodernizowanym budynku mieszczą się:

 • aula na 108 miejsc,
 • sala wykładowa na 56 miejsc,
 • sala seminaryjna na 40 miejsc,
 • sala seminaryjna na 34 miejsca,
 • pokój rekreacji,
 • pracownia umiejętności położniczych,
 • pracownia umiejętności pielęgniarskich,
 • pracownia podstaw opieki położniczej,
 • pracownia symulacji medycznych,
 • pracownia poradni zdrowia,
 • 4 klimatyzowane sale sekcyjne (sale ćwiczeń dla studentów),
 • siedziby następujących jednostek dydaktycznych Collegium Medicum UMK:
  • Katedra Onkologii, Radioterapii i Ginekologii Onkologicznej,
  • Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego,
  • Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego,
  • Katedra Położnictwa,
  • Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej,
  • Katedra i Zakład Promocji Zdrowia.

Więcej na temat edukacji piszemy tutaj.