21 czerwca 2024

Nowy program lekowy w leczeniu NTM

1 września br. wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, ogłoszona przez Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z projektem, zwiększy się dostępność leczenia m.in. dla pacjentów z nietrzymaniem moczu, którzy będą mogli skorzystać z refundowanego leczenia toksyną botulinową.

Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”

W ramach nowego programu lekowego Leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza (ICD-10: N31), po spełnieniu kryteriów kwalifikacji, leczeniu będą mogli poddać się dorośli pacjenci z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego o podłożu neurogennym, po stabilnych urazach rdzenia kręgowego poniżej odcinka szyjnego oraz pacjenci ze stwardnieniem rozsianym.

Włączenie zabiegów z toksyny botulinowej na listę leków refundowanych jest jednym z postulatów, o które od lat zabiega Stowarzyszenie Osób z NTM „UroConti”. Dostęp do tej terapii ma duże znaczenie, zwłaszcza w przypadku kobiet z ciężkimi, opornymi na standardowe metody leczenia postaciami pęcherza nadreaktywnego, które obecnie nie mają żadnej alternatywy terapeutycznej prócz wysoko inwazyjnych zabiegów chirurgicznych.

– Jesteśmy zadowoleni z decyzji ministra zdrowia, poszerzającej zakres terapeutyczny w leczeniu nadreaktywności pęcherza. Dla naszych członków jest to ważna informacja, aczkolwiek mamy świadomość, że dla wielu będzie rozczarowaniem, gdyż program lekowy obejmie stosunkowo niewielką grupę osób z pęcherzem nadreaktywnym, które szukają pomocy. Tym bardziej z niecierpliwością czekamy na refundacje innych terapii, które przeszły pozytywną weryfikacje AOTMiT w ubiegłym roku – mówi Anna Sarbak, prezes Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti”.

Iniekcje z toksyny botulinowej to szansa na dostęp do leczenia dla pacjentów z pęcherzem nadreaktywnym, u których zawiodło dotychczasowe leczenie farmakologiczne, bądź takich, u których występują poważne objawy uboczne na skutek przyjmowania leków. – Obecnie chorzy mają bardzo ograniczone możliwości, gdyż państwo refunduje jedynie dwie substancje w postaci sześciu leków, które są przepisywane po wykonaniu niepotrzebnego badania urodynamicznego. Dlatego uważamy, że refundacja terapii z użyciem toksyny botulinowej to krok w dobrym kierunku – tłumaczy Sarbak.

Zdaniem wielu specjalistów, skuteczność toksyny botulinowej w zaburzeniach oddawania moczu związana z nadreaktywnością mięśnia wypieracza pęcherza moczowego nie budzi wątpliwości. Opublikowane badania wskazują, że podawanie toksyny przyczynia się do istotnej poprawy klinicznej, w tym zmniejszenia liczby epizodów nietrzymania moczu, zmniejszenia liczby mikcji oraz poprawy parametrów urodynamicznych. – Mam nadzieję, że terapia z użyciem toksyny botulinowej w przyszłości stanie się dostępna dla zdecydowanie szerszego grona osób cierpiących na NTM – dodaje Sarbak.


Więcej na temat refundacji kosztów leczenia i zakupu leków piszemy tutaj.