18 lipca 2024

NRL: O kształceniu z wiceministrem

Kwestie związane z kształceniem podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów, w tym m.in. obowiązujące ograniczenia w zakresie dostępu do pytań z LEK, LDEK i PES, zdominowały piątkowe posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej.

Foto: Katarzyna Strzałkowska

W posiedzeniu uczestniczyli m.in. wiceminister Marek Tombarkiewicz, zastępując zaproszonego na piątkowe posiedzenie NRL ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego prof. Ryszard Gellert, dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych prof. Mariusz Klencki i Katarzyna Chmielewska, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia. Ponadto w trakcie posiedzenia m.in. omówiono stan przygotowań do XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się w maju.