24 kwietnia 2024

NRL wygrała w trybie wyborczym. Sąd: sprostowania nie będzie

„Naczelna Rada Lekarska nie bierze udziału w wyborach do senatu, Kaliski Uniwersytet też nie kandyduje, ale zostaliśmy pozwani w trybie wyborczym przez Pana Rektora, o sprostowanie rzekomo nieprawdziwych informacji. Sąd oddalił wniosek” – poinformował Damian Patecki za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Fot. pixabay.com

Wpis z informacją, że apelacja została odrzucona, pojawił się w czwartek 12 września 2023 r. w portalu X, czyli na dawnym Twitterze. Zgodnie z postanowieniem sądu, samorząd lekarski nie musi publikować sprostowania.

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu w ubiegłym tygodniu Naczelna Izba Lekarska (NIL) złożyła zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

„Uczelnia zamieściła informacje o kierunku, które nie znajdują odzwierciedlenia w przewidywanej jakości kształcenia, co może powodować wprowadzenie w błąd osoby, które zdecydują się lub zdecydowały się już na rozpoczęcie nauki, bowiem prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dniu 20 października 2022 r. po ponownym rozpatrzeniu wniosku wydało opinię negatywną dotyczącą warunków prowadzenia studiów na kierunku lekarskim” – czytamy w zawiadomieniu do Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, opublikowanym na stronie NIL.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Dokument został podpisany przez Damiana Pateckiego – przewodniczącego Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL), a jednocześnie członka Prezydium NRL. Wśród zarzutów wskazano m.in. fakt, że uczelnia nie przedstawiła opisu efektów uczenia się przyjętych dla nowego kierunku i nie spełnia warunku, zgodnie z którym program studiów o profilu ogólnoakademickim obejmuje zajęcia związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie, do której przyporządkowany jest kierunek studiów.

Szef Komisji Kształcenia NRL powiedział w rozmowie z „Gazetą Lekarską”, że wniosek do prokuratury to „nic personalnego”. – Zależy nam tylko na dochowaniu odpowiednich standardów kształcenia przyszłych lekarzy, ponieważ wiemy, że ich podkopanie uderza w pacjentów. Chcemy, by wszystkie uczelnie legitymowały się najwyższą jakością. Chodzi nam o dobro wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia, ale najbardziej o tych najsłabszych, czyli pacjentów. To pacjenci wymagają największej troski – mówił.

Wywiad z Damianem Pateckim opublikowaliśmy wczoraj:

Słowa kluczowe: