22 kwietnia 2024

NRL zadowolona z decyzji Komisji Zdrowia. Ale to nie koniec batalii

We wtorek sejmowa Komisja Zdrowia odrzuciła propozycje zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Naczelna Rada Lekarska, której przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu komisji, jest zadowolona z decyzji większości członków komisji.

Foto: twitter.com/KancelariaSejmu

We wtorek 15 listopada odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

– Ta ustawa ma na celu optymalizację wydatkowania środków publicznych na cele ochrony zdrowia – mówił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Przyznał, że projekt zakłada m.in. objęcie przez Narodowy Funduszu Zdrowia finansowania świadczeń wysokospecjalistycznych, leków dla seniorów 75+ oraz leków dla kobiet w ciąży.

Stanowisko NRL

Między innymi na ten aspekt zwracała uwagę Naczelna Rada Lekarska w stanowisku przyjętym kilka tygodni temu, gdy otrzymała projekt w toku konsultacji publicznych. Wskazywano, że planowana regulacja przenosi pewne zadania do NFZ, ale nie idą za tym środki finansowe, co będzie niekorzystne z punktu widzenia pacjentów, gdyż pula pieniędzy na leczenie się pomniejszy. To z kolei ograniczy dostęp pacjentom do świadczeń. Nic dziwnego, że NRL od początku protestowała przeciwko tym pomysłom.

„W wyniku tych zmian prawnych wprowadzone zostałyby regulacje skutkujące obciążeniem NFZ szeregiem dodatkowych kosztów bez możliwości pokrycia ich – jak to było dotychczas – środkami z budżetu państwa. Planowane w ten sposób przeniesienie finansowania na NFZ kosztów refundacji leków dla seniorów i kobiet w ciąży, świadczeń wysokospecjalistycznych, kosztów ratownictwa medycznego oraz kosztów zakupu produktów leczniczych stosowanych w ramach programów polityki zdrowotnej spowoduje realny spadek ilości środków, które będą mogły być przeznaczone przez NFZ na leczenie pacjentów” – wskazano w stanowisku NRL.

– Dziwi mnie, że przepisy tak głęboko ingerujące w dostępność do świadczeń dla chorych występują pod nazwą „projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw”, podczas gdy w praktyce nie odnoszą się do wykonywania tych zawodów. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że jeśli te zmiany wejdą w życie, to pacjent za brak dostępności do świadczeń winą obarczy lekarzy. Wielu lekarzy może to uznać jako próbę zrobienia z nas kozła ofiarnego przez polityków – komentuje Grzegorz Wrona, sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej.

Jak głosowali posłowie?

We wtorek, po około dwugodzinnej dyskusji, sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła wniosek o odrzucenie projektu w całości złożony przez posłów opozycji. Za wnioskiem opowiedziało się 18 posłów, 16 było przeciw, a jeden się wstrzymał. Wynik głosowania niewątpliwie stanowi pewne zaskoczenie…

Sprawozdanie Komisji Zdrowia ma zostać przedstawione dzisiaj, tj. w środę, na plenarnym posiedzeniu Sejmu. W porządku obrad zaplanowano m.in. pięciominutowe oświadczenia w imieniu klubów parlamentarnych i trzyminutowe oświadczenia w imieniu kół.

Przypomnijmy, że zanim projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw trafił do sejmowej Komisji Zdrowia, 8 listopada przyjęła go Rada Ministrów. Pisaliśmy na ten temat TUTAJ. Wnioskodawcą projektu jest minister zdrowia.