18 czerwca 2024

Obowiązek ustawicznego kształcenia

Obowiązek ustawicznego kształcenia jest wymogiem etycznym i prawym dla wszystkich grup zawodów zaufania publicznego. Nie wszystkie jednak zdają się realizować go w ten sam sposób, co często wynika z tempa rozwoju struktury samorządowej danego zawodu, jego zasobów instytucjonalnych czy potrzeb przedstawicieli danej profesji.

Fot. shutterstock.com

O komentarz dotyczący realizacji obowiązku ustawicznego kształcenia poprosiliśmy Włodzimierza Chróścika, prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, która może się poszczycić wysoką skutecznością kształcenia, oraz Mariolę Łodzińską, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – samorządu, przed którym stoi szansa wprowadzenia odpowiednich przepisów dotyczących weryfikacji ustawicznego kształcenia członków swojego samorządu.

Mariola Łodzińska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych:

– Do chwili obecnej samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych nie posiada sposobu weryfikowania tego obowiązku, choć było już kilka prób wprowadzenia systemu weryfikowania poprzez określenie punktów edukacyjnych. W naszej ocenie obecnie punkty edukacyjne funkcjonujące wśród innych zawodów, nie tylko medycznych, ale też prawniczych, to sposób dokumentowania aktualizacji wiedzy. Należy dodać, że nie jest on idealny.

Warto podkreślić, że jest to dobry moment na wywiązanie się z ustawowego obowiązku, ponieważ trwają pracę nad nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, która taki proces weryfikacji może wprowadzić. Zapewne już na etapie wprowadzania zmian w ustawie należy pomyśleć o skutecznym egzekwowaniu tego obowiązku i ewentualnych konsekwencjach braku przestrzegania przepisów prawa.

Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych:

– Samorząd radcowski notuje jeden z najwyższych w kraju poziomów wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego przez swoich członków, sięgający prawie 95 proc. Nie bez znaczenia dla tego wyniku jest zaangażowanie okręgowych izb radców prawnych i ich oferta szkoleń online, stacjonarnych i wyjazdowych. Uzupełnia je sukcesywnie poszerzana oferta szkoleń na platformie e-KIRP – w samym 2023 r. udostępniliśmy ponad 100 nowych szkoleń.

Wykorzystując jedynie platformę e-KIRP, można uzyskać ponad 500 punktów. Radcowie mogą też wpływać na kształt oferty szkoleniowej, zgłaszając propozycje wykładowców oraz tematów szkoleń, co dodatkowo urozmaica katalog dostępnych szkoleń, spełniając rosnące oczekiwania użytkowników. Warto wspomnieć, że na stopień realizacji obowiązku szkolenia zawodowego wpływa też fakt, że niewypełnienie przez radcę obowiązku uzyskania minimum 40 punktów w trzyletnim cyklu szkoleniowym może prowadzić do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

Aby ułatwić rejestrację punktów szkoleniowych, uruchamiamy wspólną, specjalną platformę, która umożliwi automatyczne naliczanie punktów zdobytych podczas szkoleń samorządowych na indywidualnym koncie radcy oraz zapewni możliwość zdalnego dopisania punktów zdobytych w innych miejscach.