24 kwietnia 2024

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe

„Gazeta Lekarska” prezentuje zaktualizowane kalendarium wybranych obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualne i grupowe praktyki lekarskie, w tym również niektóre obowiązki lekarzy i lekarzy dentystów jako pracodawców.

Foto: pixabay.com

Aleksandra Kosiorek (radca prawny) i Damian Konieczny (adwokat) z Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zebrali najważniejsze obowiązki pogrupowane według następujących zagadnień:

  • ewidencja odpadów,
  • informacje o korzystaniu ze środowiska,
  • zranienia ostrymi narzędziami,
  • kontrole wewnętrzne,
  • aparaty rentgenowskie,
  • ocena ryzyka zawodowego,
  • Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

W związku z panującą pandemią, mogą one ulegać modyfikacji.

„Kalendarz lekarza praktyka” znajduje się w najnowszym wydaniu „Gazety Lekarskiej” na stronach 33-38, którego wersję PDF można pobrać TUTAJ.