18 maja 2024

Okręgowe izby lekarskie. Walka o bezpieczeństwo pacjentów i lekarzy

Okręgowe izby lekarskie wydają liczne apele i komunikaty związane z obecną, trudną sytuacją epidemiczną w kraju, dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa powodującego COVID-19.

Foto: pixabay.com

Zwracają w nich m.in. uwagę na duże niedobory środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego, a także same angażują się w zbiórkę takich produktów.

Katowice. ORL w dokumencie podjętym 11 marca zaapelowała do dyrektorów szpitali oraz władz wojewódzkich i samorządowych o uznanie bezpieczeństwa personelu medycznego za priorytet w walce z epidemią COVID-19 w Polsce i zapewnienie wystarczającej liczby sprzętu i środków ochrony osobistej dla personelu medycznego.

Warszawa. Tego samego dnia Prezydium ORL zaapelowało do centralnych władz publicznych „o podjęcie natychmiastowych działań mających na celu uzupełnienie braków, przede wszystkim w zakresie jednorazowych masek chirurgicznych, fartuchów/kombinezonów, rękawic ochronnych i testów diagnostycznych spełniających standardy opisane w instrukcji Światowej Organizacji Zdrowia”. Izba zadeklarowała też wsparcie w organizacji dystrybucji uzyskanych materiałów.

Kraków. 16 marca prezes ORL Robert Stępień, w imieniu Rady, zwrócił się do wojewody małopolskiego o podjęcie pilnych działań zmierzających do stworzenia minimalnych warunków, które umożliwią zapewnienie pacjentom koniecznych świadczeń zdrowotnych w przypadkach nagłych, ale niezwiązanych z zakażeniem koronawirusem. Zaapelował też o zapewnienie placówkom medycznym środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego oraz koniecznych środków dezynfekcyjnych.

Poznań. 13 marca prezes ORL Artur de Rosier wystosował list otwarty do lekarzy i lekarzy dentystów swojej izby, w którym deklaruje m.in. że nie będzie ustawać w naciskach na polityków i zarządzających o pomoc w zabezpieczeniu wszystkim lekarzom godnych warunków pracy. Wielkopolska Izba Lekarska przystąpiła też do akcji koronazglowy.pl, w ramach której przyjmowane są zgłoszenia potrzeb lekarzy i lekarzy dentystów na środki indywidualnej ochrony, a także zgłoszenia tych, którzy chcą je podarować.

Łódź. Prezydium ORL przyjęło stanowisko, w którym przypomina lekarzom i lekarzom dentystom o obowiązkach pracodawców dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i prosi o nadsyłanie informacji o nieprzestrzeganiu przepisów do biura OIL. Łódzcy samorządowcy apelują też do lekarzy prowadzących prywatne praktyki lekarskie o zachowanie bezpieczeństwa swojego i pacjentów poprzez stosowanie wszelkich dostępnych środków ochrony indywidualnej oraz dekontaminacyjnych, a także dokonywanie ustaleń niezbędnych do ograniczenia ryzyka transmisji koronawirusa SARS-CoV-2, w szczególności poprzez ankietowanie pacjentów w tym kierunku, co pozwoli uniknąć kontaktów z osobami będącymi potencjalnymi nosicielami wirusa, a w przyszłości roszczeń odszkodowawczych pacjentów.

Rzeszów. Prezes ORL Wojciech Domka oraz przewodniczący komisji etyki tej izby Krzysztof Marchewka zwracają z kolei uwagę, żeby w obliczu zagrożenia epidemicznego zachować rozsądek i empatię. Przypominają także, że wszystkie instytucje odpowiedzialne za ochronę zdrowia oraz dyrekcje placówek medycznych zobowiązane są do należytego zabezpieczania lekarzy i innych racowników ochrony zdrowia w niezbędny sprzęt ochronny. „Pamiętajmy o naszym powołaniu i obowiązkach. Egzekwujmy nasze prawa” – piszą w komunikacie do lekarzy i lekarzy dentystów.

Tarnów. Prezes ORL Tomasz Kozioł zachęca do regularnego sprawdzania informacji o bieżącej sytuacji epidemicznej u godnych zaufania źródeł – przede wszystkim w oficjalnych komunikatach.

Opole. Prezes ORL Jolanta Smerkowska-Mokrzycka zwraca się do lekarzy i lekarzy dentystów z prośbą, aby ci, zawieszając przyjęcia pacjentów w praktykach, pozostawali w kontaktach ze swoimi pacjentami (telefonicznie, mailowo) – tak, by mogli oni uzyskać poradę lub e-receptę.

To tylko wybrane inicjatywy podejmowane w niektórych izbach. Na stronach internetowych wszystkich OIL można zapoznać się wieloma cennymi działaniami podejmowanymi w związku z epidemią.