12 kwietnia 2024

Paweł Barucha: przywrócić prestiż uczelniom medycznym

W najbliższym półroczu priorytet Rady ds. Rozwoju Stomatologii przy Ministerstwie Zdrowia będą stanowić działania na rzecz poprawy warunków pracy kadry dydaktycznej na wydziałach lekarsko-dentystycznych.

Fot. NIL

140 mln złotych – tyle środków publicznych zostanie przeznaczona na nadwykonania pierwszych siedmiu miesięcy w stomatologii.

To efekt starań samorządu lekarskiego, a w szczególności Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) i jej szefa, Pawła Baruchy, który wkrótce obejmie przewodnictwo w Rady ds. Rozwoju Stomatologii przy Ministerstwie Zdrowia. Szerzej informowaliśmy o tym tutaj:

Niewystarczające nakłady na opiekę stomatologiczną powodują stałe zmniejszanie się liczby lekarzy dentystów pracujących w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ale wzrost nakładów to nie jest jedyny postulat stomatologów zaangażowanych w prace samorządu lekarskiego.

– Należy zniwelować zaniedbania, jakie w kwestii warunków pracy na wydziałach lekarsko-dentystycznych do tej pory popełniono – mówi prezes Paweł Barucha, cytowany w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL).

Zwraca uwagę na potrzebę przywrócenia prestiżu uczelniom medycznym, tak by praca na wydziałach lekarsko-dentystycznych nie była przykrą koniecznością, ale stanowiła wyróżnienie. – Wierzę, że dzięki tym działaniom doprowadzimy do bardzo potrzebnego dzisiaj zwiększenia zasobów kadr dydaktycznych – dodaje Paweł Barucha.

Radzie ds. Rozwoju Stomatologii co pół roku – na zmianę – przewodniczą przedstawiciele: resortu zdrowia i samorządu lekarskiego.