27 maja 2024

Pilotaż POZ Plus – kluczowe terminy

Niecały miesiąc temu poznaliśmy wyniki preselekcji świadczeniodawców do realizacji opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej w ramach pilotażu POZ Plus. Są już kolejne szczegóły w tym m.in. termin rozpoczęcia pilotażu i przybliżony czas, w którym prezes NFZ rozpocznie nabór do pilotażu.

Rozpoczęcie dwuletniego pilotażu POZ Plus zaplanowano na styczeń 2018 roku

Foto: pixabay.com

– Pierwszym krokiem będzie zaplanowane na wrzesień/październik podpisanie umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia o dofinansowanie projektu „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap II Faza pilotażowa – model POZ+”. Umowa będzie stanowiła podstawę do rozpoczęcia pilotażu przez płatnika – mówi Sylwia Wądrzyk, rzecznik prasowy Centrali NFZ.

Kolejnym krokiem ma być nabór świadczeniodawców zainteresowanych realizacją pilotażu wraz z podpisywaniem umów grantowych, co zaplanowano na IV kwartał br. Przypomnijmy, że kilka tygodni temu ogłoszono wyniki preselekcji do realizacji opieki koordynowanej w ramach pilotażu POZ Plus. Mogli w niej uczestniczyć świadczeniodawcy mający zawartą umowę z NFZ co najmniej w zakresie świadczenia lekarza POZ.

Poza tym wśród wymagań formalnych była m.in. konieczność zapewnienia elektronicznej rejestracji wykonanych świadczeń, prowadzenie terminarza wizyt w wersji elektronicznej czy posiadanie dostępu do badań diagnostycznych i laboratoryjnych. W preselekcji wzięło udział 620 świadczeniodawców. Łącznie zgłoszono 874 miejsca udzielania świadczeń (liczba pacjentów objętych opieką wyniosła ok. 5,6 mln), a warunki preselekcji spełniło 713 z nich.

Rozpoczęcie dwuletniego pilotażu przez świadczeniodawców, czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach POZ Plus, zaplanowano na styczeń 2018 r. Na etapie realizacji pilotażu POZ Plus świadczeniodawcy muszą zapewnić dostęp dla pacjentów objętych programem zarządzania chorobą do konsultacji specjalisty w określonych dziedzinach (diabetologia, endokrynologia, kardiologia, neurologia, pulmonologia, ortopedia) oraz do świadczeń rehabilitacyjnych dla osób objętych programem zarządzania chorobą w zespołach bólowych kręgosłupa i zmian zwyrodnieniowych stawów obwodowych.

Co – poza wiedzą i doświadczeniem – zyskają świadczeniodawcy uczestniczący w pilotażu POZ Plus? Placówka otrzyma, tak jak dotychczas, stawkę kapitacyjną, ale dodatkowo również budżet powierzony na badania profilaktyczne, budżet powierzony zarządzanie chorobą w 11 najpopularniejszych niezakaźnych chorobach przewlekłych, a ponadto grant na dostosowanie systemów informatycznych i na zatrudnienie asystenta procesu leczniczego koordynującego opiekę medyczną w ramach modelu (tzn. pielęgniarkę albo absolwenta kierunku zdrowie publiczne).

„W ramach modelu POZ Plus lekarz POZ uzyska możliwość szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej, w tym z wykorzystaniem telemedycyny, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy POZ dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta. Istotną funkcję będzie pełnił koordynator, wspierany przez system informatyczny, umożliwiający wymianę informacji o zaplanowanych i zrealizowanych zdarzeniach medycznych” – czytamy w dokumentach Funduszu opisujących istotę pilotażu. – Realizatorem projektu dotyczącego pilotażu modelu POZ Plus będzie NFZ – podkreśla Milena Kruszewska, rzecznik prasowy ministra zdrowia.

* * *

Tego szukają internauci: zmiany w poz, zmiany w opiece zdrowotnej, program pilotażowy poz plus, poz+, opieka koordynowana poz 2017, opieka koordynowana definicja, opieka koordynowana – kierunki rozwoju opieki zdrowotnej, koordynowana opieka zdrowotna w polsce, organizacja opieki koordynowanej, opieka koordynowana poz, opieka koordynowana ministerstwo zdrowia, opieka koordynowana nfz