18 kwietnia 2024

Pinkas o potwierdzaniu znajomości j. polskiego

W odpowiedzi na niedawne pismo prezesa NRL Macieja Hamankiewicza dotyczące obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego przez wszystkich lekarzy, którzy chcą wykonywać zawód w Polsce, a ukończyli studia medyczne w języku innym niż polski, głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Jarosław Pinkas.

Jarosław Pinkas
Foto: Marta Jakubiak

„Obecnie prowadzone są prace nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w związku z postulatami zgłaszanymi do Ministerstwa Zdrowia” – poinformował wiceminister w odpowiedzi na pismo prezesa NRL.

Postulaty te dotyczą m.in. zniesienia obowiązku zdawania egzaminu z języka polskiego przez obywateli polskich i państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy władają językiem polskim w mowie i w piśmie, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

Jarosław Pinkas podziękował również samorządowi lekarskiemu za gotowość do współpracy i wyraził nadzieję na owocną współpracę, w szczególności w toku mających wkrótce nastąpić konsultacji społecznych.