19 maja 2024

Pogoda a wizyty w POZ

„Możliwość zastosowania uniwersalnego wskaźnika odczuć cieplnych do przewidywania zwiększonej ilości przypadków infekcji dróg oddechowych: podejście poprzez modelowanie matematyczne”.

Foto: pixabay.com

Pod takim tytułem w „International Journal of Biometeorology” ukazała się praca Macieja Bocheńskiego, Jerzego Romaszko i wsp.

Infekcje dróg oddechowych (zarówno wirusowe, jak i bakteryjne) są jedną z najczęstszych przyczyn wizyt pacjentów w punktach podstawowej opieki zdrowotnej.

W artykule przedstawiono analizę związku między wskaźnikiem opisującym warunki pogodowe (UTCI) i ilością zgłoszeń pacjentów do POZ (na podstawie danych zebranych na terenie Olsztyna w latach 2012-2015). UTCI to wskaźnik opisujący odczuwalną przez organizm temperaturę.

Wyliczany jest na podstawie danych meteorologicznych, takich jak: temperatura powietrza, wilgotność, siła wiatru, nasłonecznienie. Zakres UTCI w granicach 9-26 punktów uznaje się za neutralny dla człowieka. Powyżej mamy do czynienia z różnym nasileniem stresu gorąca, zaś poniżej – stresu zimna. Badania opisane w artykule wykazały, że UTCI jest skutecznym, wyprzedzającym predykatorem ilości zgłoszeń do POZ w związku z infekcjami dróg oddechowych.

Między 7 a 14 dni po zejściu UTCI w zakres silnego (-27 do -13) i bardzo silnego stresu zimna (-40 do -27) odnotowywano nagłe, znaczące wzrosty ilości zgłoszeń do POZ. Oznacza to, że z samych odczytów meteorologicznych można szacować momenty początku okresów ze zwiększoną ilością infekcji dróg oddechowych w populacji zamieszkującej dany teren.

Co więcej, korzystając z prognoz meteorologicznych, można uzyskać przewidywane okresy zwiększonej liczby infekcji z wyprzedzeniem przekraczającym 14 dni.