22 kwietnia 2024

Polka prezydentem-elektem Vasco da Gama Movement

W maju Kraków stał się światową stolicą medycyny rodzinnej. 2500 lekarzy z 60 państw świata przyjechało do stolicy Małopolski. Organizacja Kongresu Światowej Organizacji Lekarzy Rodzinnych WONCA w Polsce była uznaniem prac i dorobku polskich specjalistów medycyny rodzinnej, którzy bezustannie od lat podkreślają rolę opieki podstawowej jako gwaranta najlepszej jakości zdrowia obywateli.

 

Po lewej: dr Katarzyna Nessler, po prawej: dr Michał Sutkowski

Nasza koleżanka, dr Katarzyna Nessler, została prezydentem-elektem Vasco da Gama Movement (VdGM), organizacji młodych lekarzy rodzinnych, co jest najwyższą pozycją polskiego lekarza rodzinnego w społeczności lekarzy rodzinnych Europy.

Prywatnie jest żoną zapracowanego chirurga i mamą dwóch pełnych energii synów Filipa i Mikołaja. Kocha też tenis, pływanie, narty i ostatnio – co i mnie także cieszy – bieganie. Chce przebiec maraton ze swoim Tatą. To dla Niej jeszcze wyzwanie, nie dla Niego. Ale dla siedmiokrotnej mistrzyni Collegium Medicum w tenisie, z tytułami najlepszego sportowca za lata 2001-2007, nie będzie to chyba aż tak dużym problemem. Brzmi imponująco? Myślę, że dalej wybrzmi jeszcze bardziej…

W 2001 roku rozpoczyna studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2004 odbywa praktyki w Szpitalu Sir. Charles Gairdner przy Uniwersytecie Zachodniej Australii. Działa w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA w Studenckich Kołach Naukowych: przy Klinice Onkologii, Immunologii Klinicznej i Transplantologii, Choroby Wieńcowej, Neonatologii, Ginekologii i Położnictwa, Elektrokardiologii.

Odbywa liczne kursy i praktyki zagraniczne m.in. w Holandii, Portugalii, Brazylii, Hiszpanii, Irlandii, Danii. W 2016 roku uzyskuje doktorat a w roku 2017 specjalizację z medycyny rodzinnej. Od lutego 2016 roku zatrudniona w charakterze asystenta w Zakładzie Medycyny Rodzinnej w UJCM. W pracach zespołu naukowego Zakładu Medycyny Rodzinnej UJCM uczestniczy już jednak od 2012 roku, gdzie jako doktorant aktywnie działa naukowo.

Była i jest kierownikiem kilku projektów naukowych m.in. w badaniu wiedzy lekarzy na temat pierwszej pomocy w oparzeniach, w projekcie dotyczącym szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego wśród młodych dorosłych, wpływu obecności cukrzycy typu drugiego na profil stresu oksydacyjnego w podfrakcji lipoprotein HDL u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca, a także w badaniu dotyczącym gotowości lekarzy do reagowania na problem przemocy domowej czy chęci lekarzy i ich pacjentek do wykonywania badań cytologicznych w POZ.

Przedstawiła kilkadziesiąt referatów na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych w formie prezentacji ustnych i plakatów, a także prowadziła liczne warsztaty. Jest autorka siedmiu oryginalnych publikacji indeksowanych w bazie PubMed, w tym pierwszą autorką artykułu oryginalnego opublikowanego w czasopiśmie Vaccine, posiadającym impact factor = 3,48, a także współautorką artykuł z czasopisma Burns, posiadającym impact factor = 1,84.

Jej działalności naukowej towarzyszy praca dydaktyczna w Zakładzie Medycyny Rodzinnej. Prowadzi seminaria oraz ćwiczenia praktyczne z Medycyny Rodzinnej dla studentów Wydziału Lekarskiego UJCM, a także dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców. Jej zaangażowanie doceniają sami studenci nominując Ją do nagrody Teachers Excellence Award w latach wcześniejszych, a w roku akademickim 2017-2018 przyznając to wyróżnienie. W 2013 roku była inicjatorką powstania Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Rodzinnej, którego do dziś jest opiekunem. Od 2017 roku jest opiekunem Family MedicineInterest Club dla studentów Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJCM.

Od 2017 roku jest członkiem Zarządu Głównego Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Zarządu Głównego Młodych Lekarzy Rodzinnych oraz członkiem Komisji Edukacji i Nauki przy Zarządzie Głównym KLRwP. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień min. w latach 2012-2015 została stypendystką Projektu „Doctus – Małopolski Fundusz Stypendialny dla Doktorantów”. Jest autorką „Najlepszego Plakatu” („The Best poster”) podczas XX Światowej Konferencji Lekarzy Rodzinnych WONCA w Pradze w 2013 roku, a w 2016 roku została uhonorowana tytułem „Junior Champion In Research” WONCA Europe w Istambule.

Kasiu! Dziękujemy, gratulujemy, kibicujemy.

Michał Sutkowski
Specjalista medycyny rodzinnej i chorób wewnętrznych, prezes WOT KLRwP, rzecznik prasowy KLRwP