13 czerwca 2024

Polka w zarządzie Rady Europejskich Lekarzy Dentystów

W piątek, podczas posiedzenia ogólnego Rady Europejskich Lekarzy Dentystów (Council of European Dentists, CED), dr Anna Lella została wybrana na stanowisko członka zarządu CED (Board of Directors) na lata 2021-2024.

Anna Lella. Foto: Marta Jakubiak

W skład zarządu CED wchodzi 8 osób (prezes, którym został wybrany dr Freddie Sloth-Lisbjerg z Danii, wiceprezes, skarbnik i 5 członków). Kandydaturę dr Anny Lelli na stanowisko członka zarządu CED zgłosiła Naczelna Izba Lekarska, która jest pełnoprawnym członkiem CED od 2006 roku.

CED jest organizacją reprezentującą zawód lekarza dentysty w Unii Europejskiej, zrzeszającą główne krajowe organizacje lekarsko-dentystyczne z 31 państw europejskich (państwa członkowskie UE, państwa kandydujące do UE, państwa EOG, Szwajcaria, Wielka Brytania). Podstawowym celem CED jest promowanie wysokich standardów opieki stomatologicznej. 

W ramach swej działalności CED poświęca główną  uwagę kwestiom legislacji unijnej. Stanowiska i uchwały CED odgrywają istotną rolę w kształtowaniu europejskiej stomatologii i warunków wykonywania zawodu lekarza dentysty w UE przez właściwie wykwalifikowanych lekarzy dentystów. CED jest organizacją w pełni autonomiczną, niezależną od instytucji UE oraz władz krajowych.

Marek Szewczyński