16 lipca 2024

Polska ochrona zdrowia w liczbach

Zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia jest postulatem stale obecnym w debacie publicznej, ale niewystarczające środki to nie jest jedyna nasza bolączka.

Foto: Gazeta Lekarska

52 lata to średnia wieku lekarza w Polsce, a lekarza specjalisty – 54 lata (dane GUS).

102 mld zł zostanie przeznaczone na ochronę zdrowia w 2019 r. (wobec zaplanowanych przez rząd 98 mld zł), a zgodnie z projektem budżetu państwa na 2020 r. ma to być 107 mld zł.

46,9% lekarzy w Polsce zatrudnionych w placówkach posiadających zawarty kontrakt z płatnikiem publicznym ma tylko jedno miejsce pracy. Ponad połowa pracuje w co najmniej dwóch miejscach, w trzech – 13 proc., a rekordziści są zatrudnieni w ponad 10 miejscach (dane NFZ).

1,7 mld zł do tej kwoty wzrosło aktualne zadłużenie 120 szpitali powiatowych spośród ok. 250 działających w kraju (w 2015 r. wyniosło ono 1,2 mld zł). W tym roku tylko 10 ze 120 analizowanych placówek wypracowało zysk (raport OZPSP i SGH).

24 miesiące tyle wynosi czas oczekiwania w kolejce do endokrynologa, prawie 12 miesięcy do kardiologa dziecięcego, 10 miesięcy do ortodonty. Najkrócej Polacy czekają.  na wizytę u pediatry, geriatry czy neonatologa (barometr Fundacji WHC).

2,4 lekarzy przypada w Polsce na 1 tys. mieszkańców. Średnia w całej UE wynosi 3,6. W Europie gorzej od nas wypada tylko Turcja – 1,8 lekarza (raport OECD i KE).

5,03% PKB to minimalny poziom nakładów na publiczny system ochrony zdrowia w 2020 r. zapisany w zeszłorocznej nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ustawą 6 proc. PKB mamy osiągnąć w 2024 r.

32. miejsce (spośród 35 przebadanych krajów) Polska zajęła w najnowszym wydaniu Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (EHCI). Otrzymaliśmy 585 z 1000 możliwych punktów.

Zebrał: Mariusz Tomczak