19 lipca 2024

Polskie uczelnie w rankingu CWUR

W najnowszej edycji Center for World University Rankings (CWUR) znalazło się 41 polskich szkół wyższych i instytutów badawczych, w tym dziewięć uczelni medycznych. W klasyfikacji ujęto w sumie 2000 placówek z całego świata.

Fot. UM we Wrocławiu

Najlepszą polską uczelnią medyczną został Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (8. miejsce wśród polskich uczelni ogółem i 893 w całym rankingu CWUR), tuż za nim uplasował się Warszawski Uniwersytet Medyczny (9. pozycja w krajowym zestawieniu i 897 ogółem), a na trzecim Uniwersytet Medyczny w Łodzi.

– To ogromny sukces, zwłaszcza w przypadku uczelni sprofilowanej. Mamy ograniczoną liczbę kierunków kształcenia i dyscyplin naukowych w porównaniu z potężnymi uniwersytetami czy politechnikami – komentuje wyniki rankingu prof. Piotr Ponikowski, rektor UM we Wrocławiu.

W krajowym zestawieniu ogólnym trzy najwyższe pozycje zajęły kolejno: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski i Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. W rankingu znalazło się w sumie aż 329 szkół wyższych z USA i 324 z Chin. Przy opracowywaniu rankingu CWUR brana jest pod uwagę m.in. liczba akademickich i zawodowych sukcesów absolwentów uczelni, wyróżnień akademickich kadry naukowej, a także osiągnięcia badawcze i ich publikacje w prestiżowych czasopismach.

Źródło: CWUR / WUM / UM we Wrocławiu