29 lutego 2024

Pomoc dla Ukrainy ze strony okręgowych izb lekarskich

Napaść Rosji na Ukrainę postawiła naszych wschodnich sąsiadów w obliczu ogromnego kryzysu humanitarnego. Różne organizacje starają się wspierać zarówno uchodźców wojennych, jak i tych, którzy pozostali w pustoszonym wojną kraju.

Foto: pixabay.com

W pomoc zaangażowały się także okręgowe izby lekarskie. 25 lutego Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich we wspólnym z Prezydium NRL stanowisku zdecydowanie potępił atak militarny na Ukrainę i wyraził solidarność z mieszkańcami tego kraju, a ukraińskiemu personelowi medycznemu życzył siły i wytrwałości w tym trudnym czasie.

W związku z występującym kryzysem humanitarnym izby lekarskie organizują pomoc medyczną dla Ukraińców. Szczególnym wsparciem obejmowani są lekarze i lekarze dentyści z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Polski, oraz ich bliscy.

Tym medykom, którzy zgłaszają się do izb po pomoc, starają się, w miarę swoich możliwości, zapewnić potrzebne wsparcie (np. materialne, prawne, psychologiczne, mieszkaniowe) albo skierować ich tam, gdzie taką pomoc mogą otrzymać. Poszczególne izby tworzą także listy polskich lekarzy ze swoich regionów, którzy chcą włączyć się w niesienie pomocy Ukrainie.

Uruchamiane są zbiórki rzeczowe i finansowe na zakup najpotrzebniejszego zaopatrzenia medycznego, np. 5 marca wyruszył do Lwowa transport z lekami, sprzętem medycznym, środkami opatrunkowymi i higienicznymi zebranymi przez OIL w Gdańsku (akcja jest kontynuowana, a najbardziej potrzebne są środki opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, środki odkażające).

Z kolei OIL w Łodzi, przy wsparciu abp. Grzegorza Rysia, Rady Miasta Łodzi i OZZL regionu łódzkiego, ogłosiła zbiórkę pieniędzy na zakup karetki (jednej lub kilku) oraz sprzętu medycznego, środków opatrunkowych i leków z przeznaczeniem dla Ukrainy. Izba już wcześniej zakupiła plecaki ratownicze. Jednym z działań pomocowych OIL w Opolu było utworzenie funduszu celowego „Pomoc dla Ukrainy” i przekazanie na jego rzecz 50 tys. zł.

Środki zgromadzone w funduszu (wciąż można wpłacać datki) są przeznaczane na wspieranie ukraińskich lekarzy i ich rodzin, mających status uchodźcy, przebywających na terenie Opolszczyzny, a także wspieranie członków Opolskiej Izby Lekarskiej, którzy będą ponosić koszty w związku z udzielaniem pomocy w zakwaterowaniu i utrzymaniu uchodźców wojennych z Ukrainy. Specjalne subkonta pomocowe tworzą także inne izby lekarskie.

Wielkopolska Izba Lekarska razem z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu otworzyła punkt konsultacji medycznej w Poznaniu, a w miarę możliwości udostępniane są miejsca noclegowe w działającym przy izbie hotelu. Śląska Izba Lekarska m.in. zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenia medyków z Ukrainy poszukujących zatrudnienia w sektorze ochrony zdrowia w Polsce.

Źródło: strony internetowe, biuletyny i materiały prasowe okręgowych izb lekarskich