22 kwietnia 2024

Posłowie pracują nad ustawą refundacyjną

Obywatelski projekt ustawy dotyczący zmiany ustawy refundacyjnej rozpatrzy nadzwyczajna sejmowa podkomisja. Na jej czele stanął były wiceminister zdrowia Jakub Szulc. Pierwsze posiedzenie podkomisji zaplanowano na koniec maja. Tymczasem resort zdrowia chce równocześnie procedować go z projektem rządowym.

66. posiedzenie Sejmu. Foto: Krzysztof Białoskórski

– W kuluarach wszyscy wyrażają zainteresowanie naszym projektem, dlatego nie dziwi fakt, że za utworzeniem podkomisji zgodnie opowiedziały się wszystkie kluby – wyjaśnia Mariusz Kocój, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego. Celem nowej ustawy ma być umożliwienie pacjentom szerszego dostępu do leków refundowanych oraz zwiększenie skuteczności leczenia.

Główne założenia

Obywatelski projekt dotyczy wprowadzenia zmian w zakresie procedur związanych z refundacją leków polegających m.in. na zwrocie kosztów poniesionych przez pacjentów na leki refundowane w danym roku kalendarzowym powyżej równowartości 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Przewiduje również zwolnienie lekarzy z obowiązku określania poziomu odpłatności leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Projekt ustawy autorstwa Porozumienia Zielonogórskiego został przedstawiony 13 marca w Sejmie. Przyjęły go z zainteresowaniem wszystkie kluby parlamentarne uznając, że powinien trafić do dalszych prac w Komisji Zdrowia. W ciągu trzech miesięcy podpisało się pod nim ponad 150 tys. pacjentów i pracowników podstawowej opieki zdrowotnej.

– Odbyliśmy długotrwałą dyskusję podczas pierwszego czytania. W ślad za tym projektem zmierza projekt rządowy. Być może udałoby się – i o to wnoszę do pana przewodniczącego – spowodować procedowanie tych ustaw równoległe. Projekt rządowy potrzebuje zapewne jeszcze kilku tygodni – mówił 23 kwietnia wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia.

Wcześniej nie było konsultacji

„Obecnie obowiązująca ustawa, której zmiany postulowane są w projekcje, powstała bez konsultacji z praktykami. Spowodowała wiele problemów, które stały się powodem rosnącego niezadowolenia pacjentów oraz absurdalnych utrudnień w pracy lekarzy” – czytamy na stronie internetowej Porozumienia Zielonogórskiego.

Pełna nazwa nowo powołanego ciała brzmi: nadzwyczajna podkomisja do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Więcej informacji o ustawie znajdziemy w sejmowym druku nr 2088.

mt