2 marca 2024

Potrzebna debata nad zdrowiem jamy ustnej

Apel Nr 1/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 marca 2016 r. do Ministra Zdrowia w sprawie debaty publicznej na temat zdrowia jamy ustnej.

Foto: freeimages.com

Dzień 20 marca został ustanowiony przez Światową Federację Stomatologiczną Dniem Zdrowia Jamy Ustnej.

Ustanowienie tego dnia stało się nieocenionym elementem wspierającym działania mające na celu uświadomienie społeczeństwu, jak istotne jest właściwe dbanie o zdrowie jamy ustnej i jakie znaczenie ma dla unikania innych schorzeń.

Samorząd lekarski od wielu lat zwracał uwagę władz państwowych, samorządowych, Narodowego Funduszu Zdrowia i mediów na znaczenie zdrowia jamy ustnej jako elementu zdrowia ogólnego i jakości życia człowieka.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o zorganizowanie debaty publicznej z udziałem lekarzy i lekarzy dentystów na temat zdrowia jamy ustnej. Choroby jamy ustnej są poważnym problemem zdrowia publicznego w krajach rozwiniętych.

W Polsce jest to tym bardziej widoczne z uwagi z jednej strony na wciąż nieodpowiedni poziom świadomości zdrowotnej społeczeństwa w tym zakresie, a z drugiej strony na zdecydowanie za niskie nakłady publiczne na profilaktykę i świadczenia stomatologiczne.

Zdrowie jamy ustnej nierozerwalnie wiąże się z każdą z czterech chorób niezakaźnych wskazywanych przez ekspertów ONZ jako najczęstsze przyczyny zgonów na świecie takie jak choroby układu krążenia, cukrzyca, nowotwór, przewlekłe schorzenia płuc.

Trzeba pamiętać, że:

  1. Zapalenie przyzębia – powszechnie występująca przewlekła, zapalna choroba jamy ustnej ma związek z chorobami układu krążenia.
  2. Zapalenie przyzębia ma wpływ na kontrolę poziomu glukozy we krwi, skąd bierze się wysoka podatność na infekcje jamy ustnej u chorych na cukrzycę.
  3. Nowotwór jamy ustnej jest szóstą najczęstszą odmianą raka na świecie, a lekarze dentyści są zwykle pierwszymi lekarzami, którzy go diagnozują.
  4. Bakterie jamy ustnej zwiększają ryzyko infekcji układu oddechowego u pacjentów przebywających w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej.

Co równie istotne, znaczenie chorób jamy ustnej nie wiąże się tylko z ich związkami z powyżej wymienionymi czterema głównymi chorobami niezakaźnymi, ale wynika z daleko idącego wpływu chorób jamy ustnej na zdrowie człowieka.

Choroba próchnicowa jest na przykład najpowszechniej występującą chorobą niezakaźną na świecie. Czynniki ryzyka chorób jamy ustnej, m. in. niezdrowa dieta, tytoń, nadmierna konsumpcja alkoholu, są wspólne także dla omawianych czterech głównych chorób niezakaźnych.

Zdrowie jamy ustnej staje się istotną kwestią w pracach instytucji europejskich i światowych – m.in. w ramach Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych. Najwyższy czas, aby także w Polsce temu zagadnieniu poświęcić odpowiednią uwagę.