15 lipca 2024

Powstanie lista koronerów

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku – w związku z trwającymi pracami legislacyjnymi nad kompleksowym uregulowaniem kwestii stwierdzania zgonu – poszukuje lekarzy chętnych do pełnienia funkcji koronera.

Foto: pixabay.com

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie oświadczenia dostępnego na stronie internetowej izby (tam też można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat wymogów, jakie trzeba spełnić, by móc zostać koronerem, a także zasady dotyczące wynagrodzenia) i przesłanie go e-mailem (sekretariat@oilgdansk.pl) lub pocztą tradycyjną.

Na podstawie zebranych oświadczeń OIL w Gdańsku utworzy listę lekarzy mogących pełnić funkcję koronerów, która zostanie przekazana wojewodzie po wejściu w życie projektowanej ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Jak informuje izba, na podstawie tej listy wojewoda będzie zawierał z wybranymi lekarzami umowy o pełnienie czynności koronera.