23 kwietnia 2024

Powstanie Parlamentarny Zespół ds. Diabetyków

– Powołamy Parlamentarny Zespół ds. Diabetyków. Zaprosimy do niego wszystkie kluby, które są w Sejmie – zadeklarował w środę po spotkaniu z organizacjami pacjenckimi poseł Arkadiusz Mularczyk. Celem działania zespołu będzie stworzenie długofalowej, systemowej strategii w zakresie prewencji oraz leczenia cukrzycy.

Jak zadeklarował Mularczyk, pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się na następnym posiedzeniu Sejmu.

– Jeżeli nie wdrożymy postępowania profilaktycznego w zakresie chorób układu krążenia i cukrzycy już dzisiaj, to za 10 czy 20 lat nie będziemy w stanie poradzić sobie z systemem ochrony zdrowia, który już dzisiaj jest niezmiernie przeciążony – mówi posłanka Lidia Gądek.

– Jako parlamentarzyści staramy się pomóc, dlatego ponad podziałami partyjnymi chcemy stworzyć zespół, który będzie zajmował się tym, by cukrzyca występowała rzadziej niż w chwili obecnej oraz by pacjenci, którzy zapadli na to schorzenie byli prawidłowo w naszym systemie leczeni – podkreśliła posłanka .

Posłanka Elżbieta Duda przyznała, że do działania na rzecz osób z cukrzycą zachęciła ją kampania społeczna „Ścigamy się z cukrzycą” i związane z nią działania przy lipcowym Tour de Pologne – m.in. akcja edukacyjna oraz badania na poziom cukru na trasie wyścigu. – Myślę, ze rozwiązania systemowe pomogą nam w walce z tą chorobą, a priorytety, które zawarte są raporcie „Cukrzyca 2025”, będziemy realizować podczas prac Parlamentarnego Zespołu ds. Diabetyków – podkreśliła.

Oprócz Mularczyka, Dudy i Gądek swoje zaangażowanie w prace zespołu zadeklarowali również inni parlamentarzyści: Krystyna Wróblewska oraz Wojciech Król. Podstawą do prac zespołu będzie specjalny raport „Cukrzyca 2025” opracowany przez organizacje pacjenckie.

– Cukrzyca to jest problem, z którym chcemy czy nie będziemy musieli się zmierzyć jako państwo – tłumaczyła Patrycja Rzucidło-Zając z Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą. Zaznaczyła, że cukrzyca jest jedną z niewielu chorób cywilizacyjnych, która do dziś nie doczekała się rozwiązań długofalowych w postaci Narodowego Programu.

W Polsce na cukrzycę choruje 3 miliony osób, a kolejne 2 mln mają stan przed cukrzycowy. – Te liczby muszą robić wrażenie. Chcemy mówić o profilaktyce, ale oczywiście nie zapominamy o leczeniu – stwierdził Michał Jeliński, ambasador kampanii „Ścigamy się z cukrzycą”, wioślarz – złoty medalista Igrzysk w Pekinie. Podkreślił, że dziś są na rynku nowoczesne terapie, które dają możliwość pacjentom z cukrzycą żyć normalnie. Jednak należy umożliwić im do nich dostęp.

Statystki zachorowania na cukrzycę stale rosną. Według danych International Diabetes Federation, w 2015 roku szacowano liczbę chorych na świecie na około 415 mln, jednak organizacja prognozuje, że liczba ta wzrośnie do 642 mln do roku 2035.

Największy wzrost liczby zachorowań na cukrzycę obserwuje się w krajach rozwijających się. Dziesiątki milionów ludzi z cukrzycą cierpi także z powodu jej groźnych powikłań – cukrzyca znajduje się bowiem w grupie pierwszych 10 przyczyn niepełnosprawności ludzi na całym świecie. Do najczęstszych należą retinopatia, niewydolność nerek, powikłania serowo-naczyniowe oraz amputacja kończyn dolnych.

Rosną także koszty leczenie cukrzycy – koszt podejmowanych działań związanych z profilaktyką i leczeniem cukrzycy w większości krajów członkowskich Unii Europejskiej wynosi ponad 10 proc. całości wydatków przewidzianych na opiekę zdrowotną. W Polsce w 2014 roku bezpośrednie koszty leczenia cukrzycy wyniosły ponad 4,3 mld zł, a koszty pośrednie związane m.in. z utratą wpływów podatkowych czy obniżoną produktywnością 7,5 mld zł.


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.