16 lipca 2024

Prace nad szczepionką a RODO

Czy RODO umożliwia współpracę między naukowcami z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i spoza niego w zakresie prac nad szczepionką przeciwko COVID-19?

Foto: pixabay.com

Europejska Rada Ochrony Danych przeanalizowała ten problem i 24 kwietnia br. przyjęła wytyczne (03/2020) w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście pandemii COVID-19.

EROD wskazała, iż RODO umożliwia współpracę między naukowcami zarówno z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jak i spoza niego, w zakresie poszukiwania szczepionki przeciwko COVID-19 oraz metod leczenia, przy jednoczesnej ochronie podstawowych praw ochrony danych w ramach EOG.

Z kolei w sytuacji, gdy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, należy preferować rozwiązania gwarantujące stałą ochronę podstawowych praw osób, których dane dotyczą, takie jak decyzje stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych (art. 45. RODO) lub odpowiednie zabezpieczenia (art. 46 RODO).

W przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych lub odpowiednich zabezpieczeń, organy publiczne i podmioty prywatne mogą powołać się na wyjątki zawarte w art. 49 RODO. Międzynarodowe przepływy danych do celów naukowych w ramach prac w zakresie opracowania szczepionki przeciwko COVID-19 są zatem możliwe na podstawie RODO. Po raz kolejny okazuje się, że RODO nie zakazuje – jak się powszechnie uważa – a jedynie wprowadza zasady.

Beata Wierzchowska, radca prawny NIL