20 kwietnia 2024

PRAWO

Gdy pacjent doświadczył przemocy

Kiedy podczas udzielania świadczeń medycznych lekarz, lekarz dentysta, położna czy pielęgniarka stwierdzi, że zachodzi podejrzenie, iż pacjent jest ofiarą przemocy...

Wzór skargi do GIODO

Zespół Radców Prawnych NIL opracował wzór skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na bezprawne przetwarzanie danych osobowych do wykorzystania...

7 godzin 35 minut na dobę

Po 1 lipca 2014 roku przestaną obowiązywać przepisy ograniczające – do 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień...

„Pakiet antykolejkowy” – zgłaszanie uwag

Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz przekazał do konsultacji projekty aktów prawnych zawierające zapowiedziane wcześniej rozwiązania dotyczące tzw. szybkiej terapii onkologicznej oraz...

Świadczenia stomatologiczne a podatek VAT

Prowadząc działalność leczniczą nie sposób obejść bez różnego rodzaju sprzętu, aparatury i materiałów, w terminologii prawnej określanych mianem wyrobów medycznych....

Po co nam Elektroniczna Dokumentacja Medyczna?

Ustawa o systemie informacji medycznej nakłada na placówki służby zdrowia obowiązek informatyzacji dokumentacji medycznej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, obowiązkowe prowadzenie...

Istotne kompetencje samorządu

Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdził istotne kompetencje samorządu aptekarskiego w zakresie opiniowania wniosków o udzielenie zezwolenia na...

Problemy z receptami i dokumentacją medyczną

W ostatnim kwartale ubiegłego roku Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia wykonały 134 kontrole ordynacji lekarskiej. 47 z nich miało ocenę...

Nowe obowiązki wytwórców odpadów zakaźnych

Przypominamy, że 22 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego...

Dostęp do wyników badań

Pacjenci mają prawo do zapoznania się z wynikami badań diagnostycznych i laboratoryjnych, i to nie tylko podczas wyznaczonej wizyty u...

Poszukiwani biegli sądowi

Sąd Okręgowy we Wrocławiu poszukuje biegłych sądowych z zakresu medycyny. Od kandydatów na to stanowisko wymagane jest posiadanie niekwestionowanej wiedzy...

Planowane zmiany w leczeniu szpitalnym

Dzisiaj centrala Narodowego Funduszu Zdrowia udostępniła projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie...