23 kwietnia 2024

PRAWO

Planowane zmiany w leczeniu szpitalnym

Dzisiaj centrala Narodowego Funduszu Zdrowia udostępniła projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 89/2013/DSOZ z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie...

Wkrótce nowa ustawa

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia można zapoznać się z projektem ustawy o produktach biobójczych. Pod koniec lutego dokument przekazano do...

Wyrok TK ważny dla lekarzy

Brak możliwości uczestnictwa w posiedzeniach wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych lekarza, z którego działaniem lub zaniechaniem wiąże...

W sprawie świadczeń zdrowotnych dla skazanych

Niezgodny z konstytucją – tak orzekł 26 lutego Trybunał Konstytucyjny w sprawie dotyczącej art. 115 § 7 Kodeksu karnego wykonawczego....

Dokumentacja szczepień ochronnych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny przypomina, w jaki sposób trzeba prowadzić dokumentację szczepień ochronnych. Zasady te określa...

Ważna informacja dla świadczeniodawców

Jakie są aktualne tryby realizacji świadczeń przyjęte przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla poszczególnych produktów kontraktowych? Przepisy zobowiązują do przekazywania w...

Unieszkodliwianie odpadów

22 lutego weszło w życie rozporządzenie ministra środowiska z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwianie zakaźnych...

Od 1 marca zmiany w refundacji

Ukazała się informacja związana z publikacją projektu obwieszczenia w sprawie wykazu leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów...

Pomoc doraźna i transport sanitarny

Znamy projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna...

Książeczka Zdrowia Dziecka będzie ważniejsza?

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny namawia Ministerstwo Zdrowia, aby ustanowić obowiązek dokumentowania świadczeń realizowanych wobec dzieci w formie Książeczki...