24 czerwca 2024

Praktyki zawodowe (obowiązki w 2016 roku)

Jakie są najważniejsze obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe? W jakim terminie należy je spełnić? Kto jest odpowiedzialny za dopełnienie formalności? Gdzie znaleźć podstawę prawną?

Foto: Archiwum Kroniki Sejmowej

Odpowiedź na te pytania można znaleźć w opublikowanym na łamach „Gazety Lekarskiej” kalendarium opracowanym przez r.pr. Aleksandrę Kosiorek i adw. Damiana Koniecznego z Biura Prawnego Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku. Z pewnością ułatwią ono prowadzenie własnej praktyki.

Wszystkie informacje są pogrupowane według następujących kryteriów: ewidencja odpadów, informacje o korzystaniu ze środowiska, zranienia ostrymi narzędziami, kontrole wewnętrzne, aparaty rentgenowskie, rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą, aktualizacja polisy OC.

Plik „Kalendarium 2016 – obowiązki przedsiębiorców prowadzących praktyki zawodowe” do pobrania w formacie PDF tutaj.


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.