15 lipca 2024

Wymagania wobec lekarzy zbyt wygórowane?

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wystąpił do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z zapytaniem, czy obowiązujące w Polsce regulacje prawne nie są zbyt dużą barierą w podjęciu pracy przez lekarzy z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej.

Foto: EC

RPO zwraca uwagę, że w Polsce mamy duży deficyt lekarzy, a sytuację tę mogłoby poprawić zatrudnienie lekarzy – specjalistów z zagranicy, w tym spoza UE. Obecnie jednak, według OECD, takich lekarzy pracuje u nas ledwie 1,8 proc., podczas gdy średnia OECD wynosi 17,3 proc.

„23 lutego 2016 r. brałem udział w zorganizowanej przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie i Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy otwartej debacie pt. Lekarze do leczenia poświęconej sytuacji lekarzy specjalistów przyjeżdżających do Polski spoza Unii Europejskiej. W toku debaty lekarze obcokrajowcy skarżyli się, że stawiane im wymogi uzyskania prawa do wykonywania zawodu lekarza zobowiązują ich nieomal do powtórnego kształcenia w zawodzie. (…) Jednocześnie, jak wskazywali lekarze obcokrajowcy, legitymują się oni analogicznymi kwalifikacjami i kompetencjami jak lekarze w Polsce” – pisze Adam Bodnar w liście skierowanym do Ministra Zdrowia.

„Prelegenci podkreślali, że kraje UE jak Niemcy czy Francja, w przeciwieństwie do Polski, opracowały przyjazny program zatrudniania lekarzy obcokrajowców, bezpieczny przy tym dla pacjentów. W efekcie Polska jest co najwyżej przystankiem w ich drodze do tych krajów. (…) Przedstawiam Panu Ministrowi powyższy problem z prośbą o zajęcie stanowiska, w szczególności poprzez odniesienie się do formułowanych w toku debaty zarzutów o nieefektywności polskich regulacji w porównaniu z rozwiązaniami obowiązującymi w tym zakresie w innych krajach UE, na przykład w Niemczech i we Francji” – dodaje Adam Bodnar.

Źródło: RPO


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.