18 maja 2024

Prezydium NRL do Komisji Zdrowia: chcemy specjalnej podkomisji

10 stycznia Prezydium NRL wystosowało apel do sejmowej Komisji Zdrowia o powołanie Podkomisji specjalnej do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Posiedzenie Sejmu RP. Foto: Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

„Zastosowanie takiego rozwiązania organizacyjnego w pracy Komisji Zdrowia Sejmu RP jest niezbędne przede wszystkim ze względu na obszerność proponowanych zmian, a także szczególną materię, która została poddana nowelizacji (ustawa ta jest jednym z aktów prawnych mających fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce)” – czytamy w podjętym apelu.

W ocenie Prezydium NRL, o konieczności szczególnie wnikliwego rozpatrzenia przyjętego przez Radę Ministrów projektu świadczy m.in. obszerność wykazu zgłoszonych i w większości nieuwzględnionych uwag, zgłoszonych na etapie konsultacji publicznych projektu ustawy, a także fakt dokonania znaczących zmian w stosunku do ostatniej konsultowanej wersji projektu.

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt jest zupełnie inny niż ten, który został przedstawiony do konsultacji Naczelnej Izbie Lekarskiej. Jestem zaskoczony, że tak ważna nowelizacja ustawy, jednej z najważniejszych ustaw, która wpływa na funkcjonowanie ochrony zdrowia w Polsce, uległa tak dużym zmianom bez opinii środowiska lekarskiego. Dlatego też Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało apel do Sejmowej Komisji Zdrowia o powołanie specjalnej Podkomisji do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Prace takiej podkomisji pozwoliłyby na szczegółową i wnikliwą analizę przyjętego przez Rząd projektu nowelizacji oraz zgłoszenie uwag i ich argumentację przez samorząd lekarski – komentuje prezes NRL Andrzej Matyja.

Planowana nowelizacja ustawy kluczowej dla lekarzy i lekarzy dentystów to najważniejszy temat w najnowszym wydaniu „Gazety Lekarskiej”. „Projekt wzbogacono o kontrowersyjne zapisy dotyczące absolwentów medycyny z krajów nienależących do UE, które w skrócie można podsumować jednym zdaniem: przyjeżdżajcie, nostryfikacją się nie martwcie, pracę dostaniecie. Dla wielu osób, z którymi rozmawiałem, duże ułatwienia dla lekarzy spoza UE to najbardziej dyskusyjne przepisy w planowanej nowelizacji” – pisze Mariusz Tomczak (cały artykuł TUTAJ).

Aktualna wersja projektu ustawy znajduje się na stronie internetowej RCL.