12 czerwca 2024

Projekt INPRONKO: inwestycja w protonoterapię

21 września w Poznaniu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych (INPRONKO), podczas którego uczestnicy spotkania podpisali list otwarty popierający projekt terapii protonowej. INPRONKO dałoby szansę wielu pacjentom na dostęp do nowoczesnego leczenia nowotworów złośliwych (przede wszystkim u dzieci) oraz wybranych nowotworów u dorosłych, u których protonoterapia jest metodą o większej skuteczności.

Prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe wskazują, że w Polsce Zachodniej do 2025 roku będzie przybywać pacjentów onkologicznych. Szacuje się, że na 10 mln mieszkańców tej części Polski około 60% chorych na nowotwory złośliwe będzie w pewnym okresie swojej choroby leczonych z zastosowaniem napromieniania.

– Promieniowanie protonowe pozwala uzyskać mniejsze dawki poza guzem nowotworowym, w tkankach zdrowych, dlatego wśród wskazań do protonoterapii są nowotwory wieku dziecięcego – tłumaczył podczas spotkania prof. dr hab. Julian Malicki, koordynator Projektu INPRONKO.

Jak wskazuje prof. dr hab. Piotr Milecki, konsultant wojewódzki ds. radioterapii, według badań w Austrii, Francji, Niemczech i Włoszech w ramach projektu ENLIGHT1 (sierpień 2009 r.) na każde 10 milionów mieszkańców do terapii hadronowej kwalifikuje się 3000 pacjentów rocznie, co stanowi 13% wszystkich pacjentów leczonych za pomocą radioterapii.

Radioterapię protonową stosuje się i jest ona refinansowana przez publicznych ubezpieczycieli w Europie i Ameryce Północnej. Przynależność Polski do Unii Europejskiej oraz dyrektywa transgraniczna w ochronie zdrowia spowoduje, że pacjenci z Polski Zachodniej z niektórymi rozpoznaniami nowotworów będą korzystać z leczenia w ośrodkach, w tym w prywatnych, radioterapii protonowej (np. w Monachium i Pradze).

– Bardzo istotne jest uwzględnienie protonoterapii w Polsce Zachodniej jako metody leczenia nowotworów na mapie potrzeb zdrowotnych przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia – zaznaczył poseł na Sejm RP Marek Niedbała.

– Wspólnie z parlamentarzystami będziemy zabiegać o uruchomienie finasowania z funduszy ponadregionalnych/centralnych – Unii Europejskiej. Chcemy, żeby polscy pacjenci mieli dostęp do nowoczesnych terapii przeciwnowotworowych i mogli leczyć się tutaj, w Polsce. Liczymy na wsparcie Ministerstwa Zdrowia w realizacji tego Projektu – podkreślił parlamentarzysta.

– Trzeba pamiętać, że 90 000 chorych rocznie w Polsce jest leczonych metodami radioterapii konwencjonalnej skutecznie. Do radioterapii protonowej będzie się kwalifikowało początkowo kilkuset a potem ok. 1000-2000 chorych rocznie w Polsce – dodał prof. Malicki.

W Projekt INPRONKO zaangażowanych jest pięć województw Polski Zachodniej: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Dla realizacji Projektu została utworzona Rada Programowa, której przewodniczy prof. dr hab. Jacek Fijuth, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, oraz Konsorcjum 19 instytucji: ośrodków onkologicznych, wdrożeniowych i uniwersytetów, w tym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

W czerwcu br. został powołany Parlamentarny Zespół ds. INPRONKO, w skład którego wchodzą parlamentarzyści reprezentujący województwa zaangażowane w Projekt. Przewodniczącym Zespołu jest poseł Marek Niedbała, a wiceprzewodniczącą senator prof. dr hab. Alicja Chybicka, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

– INPRONKO to również możliwość zawiązania współpracy pomiędzy pięcioma województwami Polski Zachodniej w zakresie badań klinicznych podstawowych – mówi dr Michał Falco, kierownik Oddziału Klinicznego Radioterapii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii.

– Ogromną wartością Projektu jest to, że we wszystkich województwach w projekt zaangażowane są samorządy, ośrodki naukowe i ośrodki zdrowia, co sprawia, że jego charakter jest strategiczny i kluczowy dla rozwoju Polski Zachodniej. Dzięki realizacji zadań zawartych w projekcie o charakterze inwestycyjnym, badawczym i naukowym potencjał pięciu województw zostanie skoncentrowany i wykorzystany w celu zwiększenia wyleczalności osób dotkniętych chorobą nowotworową, co z pewnością pozwoli uratować życie wielu chorym na nowotwory złośliwe – powiedział Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

– Dołączyliśmy do Projektu, ponieważ bardzo atrakcyjna z punktu widzenia uniwersytetów jest perspektywa wprowadzenia finasowania badań naukowych integrujących elementy kliniczne oraz pozwalających na opracowanie zindywidualizowanych algorytmów leczniczych opartych na wynikach najnowszych technologii biologii molekularnej. Do tego konieczne jest jednak wprowadzenie INPRONKO na mapę drogową infrastruktury badawczej – powiedział prof. dr hab. Bronisław Marciniak, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Projekt INPRONKO (całkowity koszt wynosi 471,3 mln zł) to nie tylko inwestycja w protonoterapię. W programie zaplanowano, oprócz budowy Ośrodka Protonoterapii, następujące zadania:

  • utworzenie systemu radioterapii protonowej (275,3 mln zł),
  • doposażenie w zakresie radioterapii i diagnostyki, które zwiększy skuteczność leczenia poprzez poprawę dostępności i integrację świadczeń radioterapii w Polsce Zachodniej (130 mln zł),
  • pakiety badawcze i kliniczne (28 mln zł), w tym indywidualizacja profilaktyki i spersonalizowanie zintegrowanego leczenia oraz opracowanie i wdrożenie zwalidowanych protokołów radioterapii,
  • innowacyjne pakiety badawcze – nauki przedkliniczne (35 mln zł),
  • implementacja wyników badań do działań w gospodarce.

Kliknij tutaj, aby przeczytać list otwarty podpisany przez 30 przedstawicieli środowiska naukowego, parlamentarnego oraz samorządowego. Więcej o onkologii piszemy tutaj.