20 maja 2024

Prokurator czuwa nad lekarzem (statystyki)

Utworzenie specjalnych wydziałów do spraw błędów medycznych w prokuraturach regionalnych spowodowało, że nastąpił znaczący wzrost liczby prowadzonych spraw. My, lekarze, zostaliśmy „wyróżnieni”, jesteśmy jedyną grupą zawodową, w stosunku do której zostały powołane takie wydziały.

Utworzenie specjalnych wydziałów do spraw błędów medycznych w prokuraturach regionalnych spowodowało, że nastąpił znaczący wzrost liczby prowadzonych spraw

Wręczenie nominacji prokuratorskich i asesorskich w siedzibie Prokuratury Krajowej
Foto: pk.gov.pl

Z danych Prokuratury Krajowej wynika, że w roku 2016 prokuratury w Polsce prowadziły 4963 postępowania dotyczące śmierci pacjenta lub ciężkiego uszkodzenia ciała. To aż o 23 proc. więcej niż w roku 2015.

Zwiększenie aktywności organów ścigania lekarze uważają za ruch przeciwko środowisku – celowe szukanie błędów. Mniej można przeczytać i usłyszeć o tym, jak duży jest odsetek spraw, w których prokuratury umorzyły postępowanie. Tylko 6,6 proc. spraw zakończyło się aktem oskarżenia lub wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze.

Komórki do prowadzenia i nadzorowania spraw błędów medycznych przy prokuraturach regionalnych powstały na razie tylko w pięciu prokuraturach regionalnych: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Warszawie.

Spodziewać się należy, że powstaną kolejne. Mylić się jest rzeczą ludzką, błędy popełniają także lekarze, oby ich było jak najmniej, bo wiemy, jakie mogą być ich skutki. Jednym z zadań samorządu lekarskiego jest dbałość o to, by było ich mniej. Nie chcemy, aby nasze błędy były ukrywane, ale jest rzeczą okropną i – co gorsza – sprzyjającą pomyłkom, pracować pod presją i w atmosferze nagonki.

Ryszard Golański

* * *

„Z analizy przeprowadzonej przez Departament Postępowania Przygotowawczego Dział do Spraw Błędów Medycznych Prokuratury Krajowej wynika, że prawie 3,5 tysiąca (3450) postępowań dotyczących błędów medycznych toczy się w prokuraturach rejonowych, a ponad tysiąc (1051) w prokuraturach okręgowych. Prokuratury regionalne, gdzie w 2016 roku powołano specjalne działy lub koordynatorów do spraw błędów medycznych, przejęły 462 śledztwa dotyczące zgonu pacjentów.

Przeprowadzona analiza pokazuje, że o 26,5 proc. wzrosła liczba postępowań zakończonych w 2016 roku.

Decyzjami merytorycznymi zakończono w ubiegłym roku 1767 sprawy, w tym 113 aktem oskarżenia, 4 – wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze. W 212 przypadkach prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego, a w 1438 umorzyła postępowanie. Sprawy zakończone aktem oskarżenie lub wnioskiem o dobrowolne poddanie się karze stanowiły zatem 6,6 proc. postępowań zakończonych decyzjami merytorycznymi. W 2015 roku było to 4 proc.”.

Źródło: Dział Prasowy Prokuratury Krajowej


„Ignorantia iuris nocet” (łac. nieznajomość prawa szkodzi) – to jedna z podstawowych zasad prawa, pokrewna do „Ignorantia legis non excusat” (łac. nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem). Nawet jeśli nie interesuje cię prawo medyczne, warto regularnie śledzić dział Prawo w portalu „Gazety Lekarskiej”. Znajdziesz tu przydatne informacje o ważnych przepisach w ochronie zdrowia – zarówno już obowiązujących, jak i dopiero planowanych.